Voľné pracovné miesto v CKKK – Referent marketingu

Voľné pracovné miesto v CKKK – Referent marketingu

Voľné pracovné miesto v CKKK – Referent marketingu

Informujeme verejnosť o možnosti a podmienkach prijatia do pracovného pomeru.

Centrum kultúry Košického kraja, Hrnčiarska 9, 040 01 Košice informuje, že disponuje voľným pracovným miestom na pozíciu: referent marketingu.

Podrobnejšie informácie

Miesto výkonu práce: Centrum kultúry Košického kraja, pracovisko Košice
Predpokladaný termín nástupu: v priebehu mesiaca september 2022

 

Nástupný plat:

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – platová trieda 5, platový stupeň podľa odpracovaných rokov, od  713,00 € pre SŠ; platová trieda 6, platový stupeň podľa odpracovaných rokov, od  780,50 € pre VŠ prvého stupňa; platová trieda 7, platový stupeň podľa odpracovaných rokov, od  826,50 € pre VŠ druhého stupňa.

 

Pracovná náplň:

 • podieľa sa na príprave, koordinácii a realizácii marketingovej stratégie a aktivít organizácie
 • podieľa sa na tvorbe marketingových komunikačných kampaní na sociálnych sieťach, ktoré zviditeľňujú činnosť organizácie;
 • podieľa sa na tvorbe a úprave prezentácii a propagačných materiálov – brožúry, letáky, pozvánky a iné;
 • podieľa sa na príprave, údržbe a aktualizácii webstránok organizácie;
 • zabezpečuje povedomie o značke organizácie prostredníctvom sociálnych médií;
 • navrhuje a tvorí obsah pre blog, sociálne siete a informačné kampane;
 • vytvára digitálne prezentácie na zvýšenie povedomia o značke;
 • aktívne sa vzdeláva v oblasti digitálnych médií;
 • vytvára tlačové správy a vyhodnotenia propagačných aktivít.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • ukončené SŠ vzdelanie alebo VŠ prvého alebo druhého stupňa
 • vodičské oprávnenie B, B1
 • anglický jazyk –  min. B1
 • WordPress – základné znalosti CMS (content mangement system)
 • pokročilá znalosť aspoň jedného grafického editora (Photoshop, Ilustrator, Affinity Photo, Figma…)
 • skúsenosti so správou sociálnych sietí
 • skúsenosti s tvorbou textového a vizuálneho obsahu pre sociálnu sieť, blog, (newsletter, alebo podcast, vlog)
 • skúsenosti s offline alebo online propagáciu podujatí
 • základné znalosti v postprodukcii fotografií, audia a videí
 • znalosť princípov SEO (search engine optimization)
 • znalosť základných princípov digitálneho marketingu
 • spĺňanie predpokladov výkonu práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z., osobitne preukázanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace v prípade nástupu.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o obsadenie pracovnej pozície
 • profesijný štruktúrovaný životopis s prehľadom odbornej praxe uchádzača
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

 

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu svoju žiadosť a ostatné požadované doklady zašlite poštou do 15.08.2022 na adresu: CKKK, Hlavná 52, 045 01  Moldava nad Bodvou.

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom.

Ďalšie články:

Sme opäť poberateľmi kultúrnych poukazov

Milí návštevníci, s radosťou vám oznamujeme, že Centrum kultúry Košického kraja a...

Sieň bojovej slávy otvorená

Oznamujeme, že Sieň bojovej slávy v areáli Pamätníka oslobodenia a víťazstva na...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.