100 hodín astronómie

100 hodín astronómie

100 hodín astronómie

100 hodín astronómie

V rámci výzvy Medzinárodnej astronomickej únie IAU, ktorú naše Centrum kultúry Košického kraja prijalo a zapojilo sa do nej, sa vo Hvezdárni a planetáriu Medzev uskutočnilo podujatie 100 hodín astronómie

„Spolu pod jednou oblohou“

Konalo sa v termíne 1.10. – 4.10.2021 v interiéroch a exteriéroch hvezdárne. Pre žiakov zo ZUŠ Medzev a pre rodičov  s deťmi sme pripravili pozorovania Slnka ďalekohľadmi a špeciálnymi okuliarmi s astrofóliou, spojené s odborným výkladom o slnečných škvrnách. Záujem vzbudili a lákali i ukážky solárnych hračiek a prednášky v Planetárnom parku.
Podujatie prebehlo podľa aktuálne platných protiepidemických opatrení.

Svojou návštevou nás poctil pán Matias Schmögner z Nemecka, ktorý bol jedným zo zakladateľov astronómie v Medzeve. Prezrel si našu hvezdáreň a vyjadril poďakovanie nad našou činnosťou, ktorou prispievame k popularizácii a šíreniu astronómie a prírodných vied. Poskytol nám i cenné rady a poprial úspechy do ďalších rokov.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Svetový kozmický týždeň

Pozývame Vás na aktivity v rámci Svetového kozmického týždňa, ktoré sa uskutočnia...

z centra kultúry 6

Aké bolo leto s CKKK? Čo je to rohovina a čo sa...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.