100 hodín astronómie

100 hodín astronómie

100 hodín astronómie

100 hodín astronómie

V rámci výzvy Medzinárodnej astronomickej únie IAU, ktorú naše Centrum kultúry Košického kraja prijalo a zapojilo sa do nej, sa vo Hvezdárni a planetáriu Medzev uskutočnilo podujatie 100 hodín astronómie

„Spolu pod jednou oblohou“

Konalo sa v termíne 1.10. – 4.10.2021 v interiéroch a exteriéroch hvezdárne. Pre žiakov zo ZUŠ Medzev a pre rodičov  s deťmi sme pripravili pozorovania Slnka ďalekohľadmi a špeciálnymi okuliarmi s astrofóliou, spojené s odborným výkladom o slnečných škvrnách. Záujem vzbudili a lákali i ukážky solárnych hračiek a prednášky v Planetárnom parku.
Podujatie prebehlo podľa aktuálne platných protiepidemických opatrení.

Svojou návštevou nás poctil pán Matias Schmögner z Nemecka, ktorý bol jedným zo zakladateľov astronómie v Medzeve. Prezrel si našu hvezdáreň a vyjadril poďakovanie nad našou činnosťou, ktorou prispievame k popularizácii a šíreniu astronómie a prírodných vied. Poskytol nám i cenné rady a poprial úspechy do ďalších rokov.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

DENNÝ LETNÝ TÁBOR Údolia Bodvy a Rudohoria

Centrum kultúry Košického kraja tento rok pripravuje denný letný tábor plné rôznorodých...

DARGOVSKÁ RUŽA

Obec Svinica Vás pozýva na 52. ročník prehliadky v speve ľudovej piesne DARGOVSKÁ RUŽA, ktorá sa...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.