Veda vás pozýva na poznávanie

Veda vás pozýva na poznávanie

Veda vás pozýva na poznávanie

Veda vás pozýva na poznávanie

V rámci projektu Kultúru a vedu do regiónov pripravila naša Hvezdáreň a planetárium Medzev Štóska 174 podujatie Veda hrou.

Všetky deti, žiakov a študentov, ale i dospelých pozývajú na návštevu a poznávacie zážitky zaujímavé stanovištia vo Hvezdárni Medzev 23.9.2021 v čase  9.00 – 18.00 hod..

Dňa  24.9.2021 sa v čase 9.00 – 14.00 hod.  uskutoční Európska noc výskumníkov. Miestom konania podujatia, ktoré je určené pre MŠ, ZŠ, SŠ a pre rodiny s deťmi, je taktiež Hvezdáreň Medzev.

Po oba dni návštevníci zažijú hodnotné poznania formou vedeckých stanovíšť a dozvedia sa mnoho zaujímavého zo sveta vedy.

Vedecké stanovištia vo Hvezdárni Medzev vás všetkých pozývajú:

  • Priame pozorovanie oblohy s výkladom
  • Vedecká hračka – hračky, ktoré fungujú na fyzikálnych princípoch
    Je možnosť vyskúšať si ich, zároveň sú hravou formou vysvetlené fyzikálne princípy, na ktorých fungujú.
  • Prednáška Michala Vojsoviča zo SOS-y
  • Prehliadka výstavy o Ivanovi Bellovi s výkladom
  • Prednáška v Planetárnom parku
  • Stanovištia vytvorené v spolupráci s RCM Košice a UPJŠ Košice
  • Solárne hračky – ukážka a výklad ich fungovania, možnosť vyskúšať si ich

 

Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Zmena programu podujatí je vyhradená podľa aktuálne platných protiepidemiologických opatrení.

 

 

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.