2. ročník súťaže o Rudohorí

2. ročník súťaže o Rudohorí

2. ročník súťaže o Rudohorí

2. ročník súťaže o Rudohorí

Dňa 29.6.2022 sa vo Hvezdárni a planetáriu Medzev Štóska 174 v Medzeve uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien spojené s vernisážou výstavy súťažných prác.

V rámci propagačnej  činnosti, popularizácie obcí Rudohoria
a celého Rudohoria, ich zvláštností, jedinečnosti a atrakcie spája Miestna akčná skupina Rudohorie, o. z.  teoretické vedomosti detí s umením.
Túto myšlienku naplnil 2. ročník výtvarnej, literárnej a fotografickej súťaže na tému Ako vidím Rudohorie
Na súťaži určenej deťom materských škôl, žiakom základných škôl a základných umeleckých škôl na území Rudohoria zasadala porota v zložení: predseda poroty Ing. Gerhard Ballasch – podpredseda MAS Rudohorie a členovia Mgr. Eva Chmurová, Ing. Róbert Nálepka – podpredseda MAS Rudohorie. Súťažilo sa v 6 vekových kategóriách a dovedna bolo prihlásených 115 výtvarných, 3 literárne a 5 fotografických prác. Ďakujeme mestu Medzev, obciam z Rudohoria: Baška, Poproč, Jasov, Šemša, Nováčany, Rudník, Vyšný Medzev; Deutsche Telekom IT za spoluprácu a poskytnutie cien pre víťazov. Diplomy, ďakovné listy a časť cien poskytla Hvezdáreň Medzev.
Ceny a diplomy na slávnostnom vyhodnotení súťaže odovzdávali predsedníčka MAS a starostka obce Poproč Ing. Iveta Komorová Hiľovská  spolu so starostkou obce Rudník  Ing. Oľgou Kormošovou.

Organizátori súťaže Miestna akčná skupina Rudohorie, o.z. v spolupráci s Hvezdárňou Medzev, pracovisko CKKK, ďakujú všetkým nádejným talentom, ktoré sa zapojili do tohtoročnej súťaže, blahoželajú víťazom a veria, že  súťaž Ako vidím Rudohorie bude úspešne pokračovať ďalším ročníkom a osloví ďalších autorov, ktorí zviditeľnia krásu a jedinečnosť Rudohoria.

Podujatie sa konalo pod záštitou Hvezdárne a planetária Medzev.

V sekcii „Súbory na stiahnutie“ prinášame výsledky 2. ročníka súťaže Ako vidím Rudohorie.

 

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Vesmír očami detí 2024

Regionálne kolo celoslovenskej postupovej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí XXIX. organizuje opäť...

CINEAMA 2024

32. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Informácie k regionálnej súťaži pre...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.