59. ročník Výtvarné spektrum

59. ročník Výtvarné spektrum

59. ročník Výtvarné spektrum

59. ročník Výtvarné spektrum

Celoštátna súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

Výstava celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum sa aj tento rok konala v Leviciach v nádherných priestoroch Synagógy a Tekovského múzea. Slávnostné otvorenie, ktorému predchádzal rozborový seminár pre autorov s členmi odbornej poroty,  sa uskutočnilo 7. 9. 2022. Hlavným organizátorom bolo Regionálne osvetové stredisko v Leviciach, vyhlasovateľom a garantom súťaže Národné osvetové centrum Bratislava. Do celoštátneho kola postúpilo z krajských kôl 351 diel od 212 umelcov.

Na tomto vrcholnom podujatí boli vystavené aj práce 19 autorov z Košického kraja. Z nich si za svoju tvorbu odnieslo ocenenie 7 výtvarníkov. Medzi najúspešnejších patrili v kategórii autorov do 25 rokov Nicholas Wintzler z Krompách, ktorému bola udelená Cena v kategórii maľba a Cena riaditeľky ROS v Leviciach, v kategórii kresba a grafika si cenu aj čestné uznanie odniesla Sofia Blahová z Košíc. Z autorov nad 26 rokov získali ceny : v kategórii maľba Miroslav Czippel z Rožňavy, v kategórii kresba a grafika Erik Dráb z Košíc, v kategórii insitná tvorba Peter Hruška zo Sadov nad Torysou (Košice-okolie) a za digitálnu tvorbu si Čestné uznanie odniesol zo súťaže Benjamín Lászlo Sikur z Lipovníka (okres Rožňava).

Ocenené diela budú vystavené v roku 2023 aj v priestoroch Kunstahale v Bratislave.

Blahoželáme všetkým oceneným a vystavujúcim autorom z Košického kraja, ktorí sa prebojovali až do celoštátneho kola súťaže a mohli tak úspešne reprezentovať svojou tvorbou seba, ale aj náš kraj.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Vesmír očami detí 2024

Regionálne kolo celoslovenskej postupovej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí XXIX. organizuje opäť...

CINEAMA 2024

32. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Informácie k regionálnej súťaži pre...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.