67. Hviezdoslavov Kubín

67. Hviezdoslavov Kubín

67. Hviezdoslavov Kubín

Centrum kultúry Košického kraja v spolupráci s Verejnou knižnicou J. Bocatia v Košiciach, v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, zorganizovali regionálnu postupovú súťaž a prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých 67. ročník Hviezdoslavov Kubín 2021 v IV. – V. kategórii.

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou  tohto druhu na Slovensku. Tohto roku sa do košického regionálneho kola zapojili recitátori z okresov Košice I. – IV a Košice – okolie podľa súťažnej žánrovej kategórie v prednese poézie, prózy a divadiel poézie. 

Víťazi postupujú na krajské kolo, ktorého konanie je naplánované na 24. – 29.9.2021 v Michalovciach. Konanie krajského kola je podmienené aktuálnou situáciou v súvislosti s pandémiou koronavírusu – o konaní Hviezdoslavovho Kubína v Michalovciach vás budeme včas informovať. 

Odborná porota regionálneho kola v zložení PhDr. Miroslava Lauffová, Helena Gajdošová a Tomáš Hodermarský odporučila z celkového počtu prihlásených 32 súťažiacich do krajského  kola vo IV. kategórii v prednese poézie Bronislavu Ištvánovú (Konzervatórium Timonova, Košice), Slavomíra Baníka ( ZUŠ Bernolákova 26, Košice), ktorý sa umiestnil na II. mieste s návrhom na postup do krajského kola. Vo IV. kategórii v prednese prózy postúpila do krajského kola Radka Kožejová (Gymnázium Šrobárová, Košice), návrh na postup získali dvaja súťažiaci Maroš Kováč (Konzervatórium Timonova, Košice) a Laura Genčúrová (Gymnázium Park mládeže, Košice). V. kategória v prednese poézie má víťaza s priamym postupom do krajského kola Adama Benka ( ZUŠ Bernolákova, Košice).  

Galéria obrazov

Súbory na stiahnutie:

Ďalšie články:

Metodika folklóru

Pripravujeme ďalšie, v poradí štvrté praktické stretnutie v rámci  vzdelávania Metodika folklóru. Dátum: 18.2.2023, sobota Čas:...

Metodika folklóru

Pozývame Vás na tretí tohtoročný odborný seminár METODIKA FOLKLÓRU. 17.2. 2023, piatok, 16:00 – 20:00...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.