Astronomické sci-fi

Astronomické sci-fi

Astronomické sci-fi

Astronomické sci-fi

Hvezdáreň a planetárium Medzev vyhlásila prvý ročník novej literárnej súťaže: Astronomické sci-fi.

Zapojili sa dve školy. Veríme, že v ďalšom ročníku sa nám podarí prilákať viac nádejných spisovateľov. Zúčastneným gratulujeme a pozývame na návštevu hvezdárne Medzev.

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.