CINEAMAFEST Košického kraja

CINEAMAFEST Košického kraja

CINEAMAFEST Košického kraja

CINEAMAFEST Košického kraja

CinAMAfest Košického kraja – festival amatérskej filmovej tvorby

oslovil filmárov aj priaznivcov nekomečných filmov, ktorí si prišli 3.- 4.júna 2022 do  kina Úsmev v Košiciach pozrieť 47 krátkych filmov, ocenených za posledné štyri roky na celoštátnej a krajskej súťaži Cineama, ale aj na svetovom  kongrese a festivale neprofesionálneho filmu UNICA. Ich autormi boli amatérski filmári z Košického kraja.

Dňa 3.júna sa na úvod festivalu uskutočnil seminár pod názvom „Talking pictures“ s režisérom a vysokoškolským pedagógom na VŠMU v Bratislave Róbertom Švedom. Svojim rozprávaním o tvorbe filmu v minulosti a dnes, režírovaní, štúdiu na filmovej a televíznej fakulte, ale aj troma autorskými krátkymi snímkami, zaujal vyše 120 študentov filmových a umeleckých škôl, ktorí  sa aktívne zapájali do diskusie.

Festival slávnostne otvorila Jana Knežová, vedúca odboru kultúry Košického samosprávneho kraja. Spestrením filmovej prehliadky bol aj úvodný kultúrny program, po ktorom už nasledovala projekcia filmov.

V rámci podujatia, ktorého organizátorom bolo Centrum kultúry Košického kraja sa 7.- 9. mája uskutočnil vo Výmenníku na Štítovej Ateliér animovanej tvorby. Účastníci z radov študentov základných a stredných škôl sa v ňom zoznámili s rôznymi spôsobmi animácie pod odborným vedením lektora Ivana Čepka. Vo svojej tvorbe sa inšpirovali erbami miest patriacich do Košického kraja. Prostredníctvom ich vytvárania rôznymi výtvarnými postupmi a technikami tak nazreli aj do histórie týchto miest.

Výsledok snaženia mladých animátorov mali možnosť oceniť návštevníci CineAMAfest-u, na ktorom mala krátka animácia pod názvom „Poznáš naše erby ?“ svoju prvú premiéru.

Najpočetnejšie zastúpenie žánru na CineAMAfeste boli animované filmy, ktoré vytvorili deti a mládež vo vekovej kategórii do 16 rokov a od 16-21 rokov, nechýbal však aj dokument, experiment či hraný film, ktorému sa v našom kraji venujú viac autori nad 25 rokov.

Podujatie z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom je Fond na podporu umenia.

 


CineAMAfest Košického kraja  
Záujemcovia a priaznivci filmového umenia si 3.- 4. júna budú môcť v kine Úsmev v Košiciach vychutnať 47 krátkych nekomerčných filmov. Centrum kultúry Košického kraja, ktorého zriaďovateľom je župa, organizuje podujatie CineAMAfest. Autormi filmov, ktoré budú premietané, sú neprofesionálni filmári z Košického kraja, pre ktorých sa natáčanie filmov stalo záľubou. Každoročne sa aktívne zapájajú do postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA, z ktorej si za svoju tvorbu odnášajú ocenenia.
Medzi najúspešnejších autorov patria práve deti do 16 rokov a mládež vo vekovej kategórii
16-21 rokov, predovšetkým v žánri animovaného filmu. Práve to je dôvod, prečo sa Centrum kultúry Košického krajarozhodlo zorganizovať podujatie CineAMAfest, kde budú pred širokou verejnosťou premietnuté tie najlepšie filmy od autorov z Košického kraja, ktoré získali ocenenie za posledné štyri roky nielen na krajskej a celoštátnej súťaži amatérskej filmovej tvorby Cineaama, ale aj  na svetovom  kongrese a festivale neprofesionálneho filmu UNICA.
„Našou snahou bolo priniesť tie najlepšie snímky do Košického kraja pre tých, ktorí nemali doteraz možnosť zúčastniť sa ako diváci na prehliadke Cineama, konajúcej sa v rôznych mestách Slovenska.Okrem toho sme v rámci festivalu zorganizovali aj Ateliér animovanej tvorby, na ktorom deti základných škôl a stredoškolská mládež vytvorili film o erboch miest Košického kraja. Premiéra krátkej animácie bude práve na CineAMAfest-e. Snímka nepochybne zaujme kreatívnym prístupom tvorcov.“ uviedla organizátorka festivalu Helga Tomondyová.
V rámci programu CineAMAfest zavíta do Košíc známy režisér a vysokoškolský pedagóg pôsobiaci v Bratislave Róbert Šveda. Jeho erudovanosť v oblasti filmovej tvorby určite ocenia študenti umeleckých škôl a filmári, pre ktorých je určený odborný seminár pod názvom „Talking pictures.“ Uskutoční sa v kine Úsmev dňa 3. júna v piatok od 9.00 do 11.00. O 11.00 sa bude konať slávnostné otvorenie filmového festivalu CineAMAfest Košického kraja, po ktorom budú môcť diváci sledovať prvý blok filmov až do 12.30. Filmový maratón bude pokračovať  ďalšími troma blokmi ocenených filmov v sobotu 4.júna od 14.00 do 17.00.
Garantom a vyhlasovateľom postupovej súťaže Cineama, ktorá slávi v tomto roku 30. výročie svojho vzniku, je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Realizátormi regionálnych kôl v našom kraji je okrem Centra kultúry Košického kraja v Košiciach aj Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi a Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, ktoré dlhé roky organizuje krajskú súťaž. „Som presvedčený, že bez zanietenej práce kultúrnych pracovníkov, ale aj pedagógov v umeleckých školách, ZUŠ-kách, Centrách voľného času, filmových krúžkoch a kluboch, by amatérska filmová tvorba nebola taká úspešná. Verím, že festival amatérskej filmovej tvorby CineAMAfest poskytne návštevníkom hodnotný program a prispeje k rozšíreniu kultúrnej ponuky nekomerčného charakteru,“ povedal riaditeľ CKKK Michal Kupec.
Záujemcov o filmovú tvorbu pozýva Košický samosprávny kraj, Centrum kultúry Košického kraja, Gemerské osvetové stredisko a Spišské kultúrne centrum a knižnica v Spišskej Novej Vsi na CineAMAfest Košického kraja do kina Úsmev v Košiciach dňa 3.- 4. júna. Vstup na podujatie je voľný.

Podujatie z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom je Fond na podporu umenia.

Programový bulletin

 

CINEAMAFEST Košického kraja – festival amatérskej filmovej tvorby,
ktorý sa uskutoční 3. – 4. júna 2022 v Košiciach v kine ÚSMEV ponúkne divákom takmer 50 snímok rôzneho žánru aj tematického zamerania. Filmy od autorov z nášho kraja, ktoré budú v rámci festivalu premietnuté, získali ocenenie za posledné štyri roky nielen na krajskej a celoštátnej súťaži amatérskej filmovej tvorby Cineama, ale aj na svetovom  kongrese
a festivale neprofesionálneho filmu UNICA. Garantom a vyhlasovateľom postupovej súťaže Cineama, ktorá slávi v tomto roku 30. výročie svojho vzniku je  Národné osvetové centrum
v Bratislave, realizátormi krajského a regionálnych kôl sú kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja. Filmári z Košického kraja sa do tejto súťaže každoročne zapájajú
a odnášajú si aj ocenenia. Najväčšie úspechy žnú v kategórii animovaná tvorba.

V rámci CineAMAfest Košického kraja, ktorého organizátorom je Centrum kultúry Košického kraja sa 7. – 9. mája uskutočnil vo Výmenníku na Štítovej ulici v Košiciach Ateliér animovanej tvorby. Účastníci z radov študentov základných a stredných škôl v celkovom počte 16 sa v ňom zoznamovali s rôznymi spôsobmi animácie pod odborným vedením lektora Ivana Čepka.
Vo svojej tvorbe sa inšpirovali erbami miest patriacich do Košického kraja. Prostredníctvom ich vytvárania rôznymi výtvarnými postupmi a technikami tak nazreli aj do histórie týchto miest.

Výsledok snaženia našich mladých animátorov budú môcť oceniť návštevníci CineAMAfest-u, na ktorom bude mať ich snímka pod názvom „Poznáš naše erby?“ svoju prvú premiéru.

Všetkých priaznivcov nekomerčných filmov srdečne pozývame 3. – 4. júna 2022 do kina Úsmev v Košiciach.

Vstup na podujatie je bezplatný.

 

Podujatie z verejných zdrojov podporil a hlavným partnerom je Fond na podporu umenia.

Galéria obrazov

Externý odkaz:

Ďalšie články:

DENNÝ LETNÝ TÁBOR Údolia Bodvy a Rudohoria

Centrum kultúry Košického kraja tento rok pripravuje denný letný tábor plné rôznorodých...

DARGOVSKÁ RUŽA

Obec Svinica Vás pozýva na 52. ročník prehliadky v speve ľudovej piesne DARGOVSKÁ RUŽA, ktorá sa...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.