Dargovská Ruža 2023

Dargovská Ruža 2023

Dargovská Ruža 2023

Dargovská Ruža 2023

Centrum kultúry Košického kraja v spolupráci s obcou Svinica usporiadalo prehliadku v speve ľudových piesní DARGOVSKÁ RUŽA. Podujatie má dlhodobú tradíciu a je miestom, na ktorom sa prezentujú svojou láskou k ľudovej piesni sólistky speváčky a speváci, ženské a mužské spevácke skupiny – interpreti pôsobiaci v oblasti hudobného folklóru z okresov Košice a Košice – okolie. 

Tohto roku DARGOVSKÁ RUŽA rozvoniavala a znela tónmi ľudových piesní už po 51. raz.

Prehliadka nadobudla nadregionálny charakter vďaka prezentácii hostí z Michaloviec – Spevácka skupina Soľanka a hostí zo Spiša – spevácka skupina Folklórnej skupiny Kojšov z Kojšova.

23.4.2023 sa v Kultúrnom dome vo Svinici predstavilo na naplnenej säle spolu 304 účinkujúcich. Organizátori podujatia adresovali účinkujúcim potešenie nad množstvom skupín a jednotlivcov, ktorí v súčasnosti stále udržiavajú a šíria hodnoty ľudovej piesne a riaditeľ CKKK MA Michal Kupec im za ich záslužnú činnosť v oblasti folklóru vyjadril obdiv a úctu

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.