Dargovská Ruža 2023

Dargovská Ruža 2023

Dargovská Ruža 2023

Centrum kultúry Košického kraja v spolupráci s obcou Svinica usporiadalo prehliadku v speve ľudových piesní DARGOVSKÁ RUŽA. Podujatie má dlhodobú tradíciu a je miestom, na ktorom sa prezentujú svojou láskou k ľudovej piesni sólistky speváčky a speváci, ženské a mužské spevácke skupiny – interpreti pôsobiaci v oblasti hudobného folklóru z okresov Košice a Košice – okolie. 

Tohto roku DARGOVSKÁ RUŽA rozvoniavala a znela tónmi ľudových piesní už po 51. raz.

Prehliadka nadobudla nadregionálny charakter vďaka prezentácii hostí z Michaloviec – Spevácka skupina Soľanka a hostí zo Spiša – spevácka skupina Folklórnej skupiny Kojšov z Kojšova.

23.4.2023 sa v Kultúrnom dome vo Svinici predstavilo na naplnenej säle spolu 304 účinkujúcich. Organizátori podujatia adresovali účinkujúcim potešenie nad množstvom skupín a jednotlivcov, ktorí v súčasnosti stále udržiavajú a šíria hodnoty ľudovej piesne a riaditeľ CKKK MA Michal Kupec im za ich záslužnú činnosť v oblasti folklóru vyjadril obdiv a úctu

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Umenie v čitárni / Anna Paličková – obrazy

V rámci výstav Umenie v čitárni, ktoré organizuje Centrum kultúry Košického kraja v spolupráci...

Ako vidím Rudohorie

Hvezdáreň a planetárium Medzev, pracovisko CKKK organizuje v spolupráci s MAS Rudohorie...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.