Detské divadelné Košice 2022 – 24. ročník        

Detské divadelné Košice 2022 – 24. ročník        

Detské divadelné Košice 2022 – 24. ročník        

Detské divadelné Košice 2022 – 24. ročník        

Centrum kultúry Košického kraja organizovalo krajské kolo celoštátnej postupovej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Detské divadelné Košice
Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum v Bratislave
z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov
a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti detskej dramatickej tvorivosti..

24. ročník krajského kola súťaže sa uskutočnil 28. apríla 2022  v CVČ Domino Popradská 86 v Košiciach.
Do súťaže sa zapojilo 9 divadelných súborov s desiatimi inscenáciami. Odborná porota v zložení Marica Harčaríková (predsedníčka poroty), Beáta Gogová a Nikola Gánovská členovia poroty) udelila 1. miesto s priamym postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka – Šaľa 2022 Detskému divadelnému súboru Regetka (ZŠ Ruskov)
s inscenáciou O človeku, ktorému v bruchu muzikanti vyhrávali.
2. miesto s návrhom na postup získali dva kolektívy: Detský divadelný súbor Studio 12+20 (ZUŠ Fabiniho Spišská Nová Ves) a Detský divadelný súbor Tadáát (ZUŠ Bernolákova Košice).
Na 3. mieste sa umiestilo Školské divadlo Lienky (ZŠ Porúbka okres Sobrance).
Celoštátne kolo súťaže a prehliadky Zlatá priadka sa uskutoční 25.-29.5.2022 v Šali.

 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Molnárova technika pre folklórne súbory

 Čím je publikácia Molnárova technika výnimočná? Folklórne súbory na Slovensku využívajú ako...

METODIKA FOLKLÓRU - TANEC 2

Pozývame vás na stretnutie v rámci cyklu  vzdelávania METODIKA FOLKLÓRU. Zamerané je na...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.