Detské divadelné Košice 2023

Detské divadelné Košice 2023

Detské divadelné Košice 2023

Detské divadelné Košice 2023

Detské divadelné Košice – Krajská postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti

25.ROČNÍK DETSKÉ DIVADELNÉ KOŠICE

Krajská postupová prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, 25.  ročník Detských divadelných Košíc, sa uskutočnila  v piatok 21. apríla 2023 v priestoroch Centra voľného času na Popradskej ulici v Košiciach. Predstavilo sa nám 7 divadelných súborov s 8 inscenáciami, ktoré hodnotila odborná porota v zložení: predsedníčka poroty MgA., Mgr. Marica Harčaríková  a členovia poroty Mgr. art. Veronika Pachová a Mgr. Lukáš Kopas.

Porota po dôslednej analýze každého umeleckého kolektívneho či individuálneho výkonu a zvážení všetkých kritérií sa dohodla na nasledovnom poradí:

1. miesto – priamy postup na celoštátnu prehliadku  Zlatá priadka – Šaľa

Studio 12+20  ( ZUŠ Fabiniho 1 Spišská Nová Ves) – inscenácia: Príbeh zo škôlky                           

na motív z knihy Evy Papouškovej – „Kosprd a Telecí“

Vedúca súboru: Eva Kopperová, Dis. Art

2. miesto – s návrhom na postup na celoštátnu prehliadku Zlatá priadka – Šaľa

 DDS „ Len tak“ ( ZUŠ Námestie M. Pajdušáka 2, Smižany) – inscenácia: Cesta za hranicu                             

vedúca súboru: Antónia Bendíková, Dis. Art.

2. miesto

DDS MoDrina (ZUŠ Bernolákova 26, Košice) – inscenácia: Vojna, ktorá zmenila Rondo                

vedúci súboru: Tomáš Hodermarský, Dis. Art.

3. miesto

DDS No totó ( ZŠ Komenského 12, Sobrance)  – inscenácia: Zaseknutá húsenica                             

Vedúca súboru: Mária Kasičová

 Porota sa vzácne zhodla s verdiktom detskej poroty a cenu detskej poroty získal súbor Studio 12+20  ( ZUŠ Fabiniho 1 Spišská Nová Ves) – inscenácia: Príbeh zo škôlky                           

na motív z knihy Evy Papouškovej – „Kosprd a Telecí“

Všetky súbory boli ocenené cenou poroty a zaradené do pásiem

Celoslovenská postupová súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti 50.ročník Zlatá priadka sa uskutoční 24.5. – 26.7.2023 v Šali. 

Galéria obrazov

Externý odkaz:

Ďalšie články:

DENNÉ LETNÉ TÁBORY

Aj tento rok pripravuje Centrum kultúry Košického kraja denné letné tábory plné...

Ako vidím Rudohorie

MAS Rudohorie v spolupráci s hvezdárňou Medzev, pracovisko Centra kultúry Košického kraja...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.