Detské divadelné Košice 2023

Detské divadelné Košice 2023

Detské divadelné Košice 2023

Detské divadelné Košice 2023

Detské divadelné Košice – Krajská postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti

25.ROČNÍK DETSKÉ DIVADELNÉ KOŠICE

Krajská postupová prehliadka detskej dramatickej tvorivosti, 25.  ročník Detských divadelných Košíc, sa uskutočnila  v piatok 21. apríla 2023 v priestoroch Centra voľného času na Popradskej ulici v Košiciach. Predstavilo sa nám 7 divadelných súborov s 8 inscenáciami, ktoré hodnotila odborná porota v zložení: predsedníčka poroty MgA., Mgr. Marica Harčaríková  a členovia poroty Mgr. art. Veronika Pachová a Mgr. Lukáš Kopas.

Porota po dôslednej analýze každého umeleckého kolektívneho či individuálneho výkonu a zvážení všetkých kritérií sa dohodla na nasledovnom poradí:

1. miesto – priamy postup na celoštátnu prehliadku  Zlatá priadka – Šaľa

Studio 12+20  ( ZUŠ Fabiniho 1 Spišská Nová Ves) – inscenácia: Príbeh zo škôlky                           

na motív z knihy Evy Papouškovej – „Kosprd a Telecí“

Vedúca súboru: Eva Kopperová, Dis. Art

2. miesto – s návrhom na postup na celoštátnu prehliadku Zlatá priadka – Šaľa

 DDS „ Len tak“ ( ZUŠ Námestie M. Pajdušáka 2, Smižany) – inscenácia: Cesta za hranicu                             

vedúca súboru: Antónia Bendíková, Dis. Art.

2. miesto

DDS MoDrina (ZUŠ Bernolákova 26, Košice) – inscenácia: Vojna, ktorá zmenila Rondo                

vedúci súboru: Tomáš Hodermarský, Dis. Art.

3. miesto

DDS No totó ( ZŠ Komenského 12, Sobrance)  – inscenácia: Zaseknutá húsenica                             

Vedúca súboru: Mária Kasičová

 Porota sa vzácne zhodla s verdiktom detskej poroty a cenu detskej poroty získal súbor Studio 12+20  ( ZUŠ Fabiniho 1 Spišská Nová Ves) – inscenácia: Príbeh zo škôlky                           

na motív z knihy Evy Papouškovej – „Kosprd a Telecí“

Všetky súbory boli ocenené cenou poroty a zaradené do pásiem

Celoslovenská postupová súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti 50.ročník Zlatá priadka sa uskutoční 24.5. – 26.7.2023 v Šali. 

Galéria obrazov

Externý odkaz:

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.