EAAE vyhlásilo astronomické súťaže

EAAE vyhlásilo astronomické súťaže

EAAE vyhlásilo astronomické súťaže

EAAE vyhlásilo astronomické súťaže

Európska asociácia pre vzdelávanie v astronómii (EAAE) je vyhlasovateľom a organizátorom súťaží s astronomickou tematikou.
Súťaže prebiehajúce na Slovensku zastrešuje doc. RNDr.  Rudolf Galis, PhD. z Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. 

 

Dotkni sa hviezdy
je súťaž, v ktorej skupiny maximálne troch študentov spolu s konzultantom vypracujú referát na astronomickú tému podľa vlastného výberu. Referát vychádza z vlastného projektu, musí obsahovať približne 10 strán textu (asi 5 000 slov),  vrátane obrazových príloh a zoznamu použitej literatúry.  Projekt musí byť vypracovaný v anglickom jazyku.
Uzávierka prihlášok je 28. februára 2022, výsledky súťaže budú vyhlásené v rámci online konferencie 20. marca 2022.

 

Vesmírne umenie
Cieľom súťaže je osvojenie astronomických poznatkov a rozvoj kreativity. Úlohou súťaže je vybrať si nebeský objekt alebo jav, vyhľadať ho na oblohe, získať o ňom informácie v literatúre alebo na internete. Výsledkom je výtvarná práca, zhotovená fotografia alebo práca vytvorená kombinovanou technikou. Do súťaže sa práce posielajú v digitálnom formáte.
Uzávierka prihlášok je 31. marca 2022, výsledky súťaže budú vyhlásené 22. apríla 2022 v rámci iniciatívy Dňa Zeme.

 

Ceny do súťaží poskytlo Európske južné observatórium (ESO). Všetky podrobné informácie o súťažiach a ich podmienkach sú dostupné na webových stránkach EAAE, ktoré uvádzame v externom odkaze (dole pod textom).

 

Ďalšie články:

Svetový kozmický týždeň

Pozývame Vás na aktivity v rámci Svetového kozmického týždňa, ktoré sa uskutočnia...

z centra kultúry 6

Aké bolo leto s CKKK? Čo je to rohovina a čo sa...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.