Európska noc výskumníkov 2022

Európska noc výskumníkov 2022

Európska noc výskumníkov 2022

Európska noc výskumníkov 2022

Európska noc výskumníkov a VEDA HROU  vo hvezdárni Medzev 

V dňoch 29.9. a 30.9.2022 sa vo hvezdárni Medzev sa konala  Európska noc výskumníkov, na ktorej sa zúčastnilo 5 stredných a 5 základných škôl. Stanovištia boli: v garáži bol p. Čabala z hvezdárne Medzev, ktorý robil pokusy so „suchým ľadom“, v prednáškovej miestnosti mal p. Vojsovič zo SOS-y prednášky o pristáti ľudí na Mesiaci, v chodbe na prízemí bolo stanovište s „ vedeckými hračkami“ , ukážky Kozmického žiarenia v experimente SKALTA vysvetľoval p. RNDr. Dirner CSc. z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice – Ústav fyzikálnych vied, alternatívne zdroje energie, pokusy vo vákuu, pokusy s plazmovou guľou predvádzal p. Doc. Ing. Mixtaj PhD. z CKKK, na poschodí sme mali „hmlovú komoru“, kde výklad zabezpečoval p. RNDr. Kimák, ukážky fluorescencie a archeónov zabezpečovala p. Doc. RNDr. Kimáková CSc z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice – Ústav biologických a ekologických vied. Napriek nepriaznivému počasiu, oba dni výrazne pršalo, sa nám podarilo podujatie pre všetky vekové kategórie, v popoludňajších hodinách sme mali program pre širokú verejnosť a rodiny s deťmi. Pri organizovaní podujatia nám pomohli: doc. RNDr. Kireš PhD. z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice – Ústav fyzikálnych vied,  p. RNDr. Parnahaj PhD. – hvezdáreň Michalovce, p. Tymczák – Regionálne centrum mládeže Košice, ktorý robil fotografie z podujatia počas oboch dní, p. Ing. Zeman z CKKK, veľmi pekne im ďakujeme.

Počas podujatia nás navštívila RTVS, redaktorka robila rozhovory s účastníkmi ENV do magazínu REGINA.

Za podporu projektu VEDA HROU ďakujeme Fondu na podporu umenia.

Súčasťou projektu  kultúru a vedu do regiónu III. bola Veda hrou a jej časťou bola Európska noc výskumníkov.

Slávnostné ukončenie ENV sme začali v piatok 30.9.2022 od 14:00 za prítomnosti p. Trnku – predsedu KSK, Doc. RNDr.  K. Flachbarta DrSc. zo SAV Košice- Ústav experimentálne fyziky, riaditeľa CKKK p. MA Kupeca a ďalších hostí. V publiku boli členovia Klubu dôchodcov Medzev, žiaci ZŠ Veľká Ida, žiaci 7. ročníka GRS Medzev a deti zo školského klubu GRS Medzev. Hostia si vypočuli prednášku, potom si prešli všetky stanovištia, kde si mohli vyskúšať jednotlivé aktivity. 

Darčeky pre účastníkov podujatia zabezpečili: SOVVA, KSK, CKKK, každý účastník si odniesol pamiatku na podujatie. Ďakujeme SOVV-e za mediálnu podporu, za tričká pre lektorov na jednotlivých stanovištiach a za praktické darčeky pre deti, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Reláciu Regina o aktivitách na Noci výskumníkov a živý rozhovor po interaktívnej prednáške pre žiakov ZŠ si môžete pozrieť v archíve RTVS: 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/366967

Bc. Oľga Ballaschová – hvezdáreň Medzev, pracovisko CKKK /Centrum kultúry Košického kraja/

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Folkloristi z Košického kraja vo Východnej

Košický kraj na najväčšom Folklórnom festivale Východná na Slovensku Košický samosprávny kraj...

Básnici vdýchli život slovám.

Vyhodnotenie súťaže Slovom a obrazom – literárna časť Písanie básní sa pre mnohých...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.