Európska noc výskumníkov 2022

Európska noc výskumníkov 2022

Európska noc výskumníkov 2022

Európska noc výskumníkov 2022

Európska noc výskumníkov a VEDA HROU  vo hvezdárni Medzev 

V dňoch 29.9. a 30.9.2022 sa vo hvezdárni Medzev sa konala  Európska noc výskumníkov, na ktorej sa zúčastnilo 5 stredných a 5 základných škôl. Stanovištia boli: v garáži bol p. Čabala z hvezdárne Medzev, ktorý robil pokusy so „suchým ľadom“, v prednáškovej miestnosti mal p. Vojsovič zo SOS-y prednášky o pristáti ľudí na Mesiaci, v chodbe na prízemí bolo stanovište s „ vedeckými hračkami“ , ukážky Kozmického žiarenia v experimente SKALTA vysvetľoval p. RNDr. Dirner CSc. z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice – Ústav fyzikálnych vied, alternatívne zdroje energie, pokusy vo vákuu, pokusy s plazmovou guľou predvádzal p. Doc. Ing. Mixtaj PhD. z CKKK, na poschodí sme mali „hmlovú komoru“, kde výklad zabezpečoval p. RNDr. Kimák, ukážky fluorescencie a archeónov zabezpečovala p. Doc. RNDr. Kimáková CSc z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice – Ústav biologických a ekologických vied. Napriek nepriaznivému počasiu, oba dni výrazne pršalo, sa nám podarilo podujatie pre všetky vekové kategórie, v popoludňajších hodinách sme mali program pre širokú verejnosť a rodiny s deťmi. Pri organizovaní podujatia nám pomohli: doc. RNDr. Kireš PhD. z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice – Ústav fyzikálnych vied,  p. RNDr. Parnahaj PhD. – hvezdáreň Michalovce, p. Tymczák – Regionálne centrum mládeže Košice, ktorý robil fotografie z podujatia počas oboch dní, p. Ing. Zeman z CKKK, veľmi pekne im ďakujeme.

Počas podujatia nás navštívila RTVS, redaktorka robila rozhovory s účastníkmi ENV do magazínu REGINA.

Za podporu projektu VEDA HROU ďakujeme Fondu na podporu umenia.

Súčasťou projektu  kultúru a vedu do regiónu III. bola Veda hrou a jej časťou bola Európska noc výskumníkov.

Slávnostné ukončenie ENV sme začali v piatok 30.9.2022 od 14:00 za prítomnosti p. Trnku – predsedu KSK, Doc. RNDr.  K. Flachbarta DrSc. zo SAV Košice- Ústav experimentálne fyziky, riaditeľa CKKK p. MA Kupeca a ďalších hostí. V publiku boli členovia Klubu dôchodcov Medzev, žiaci ZŠ Veľká Ida, žiaci 7. ročníka GRS Medzev a deti zo školského klubu GRS Medzev. Hostia si vypočuli prednášku, potom si prešli všetky stanovištia, kde si mohli vyskúšať jednotlivé aktivity. 

Darčeky pre účastníkov podujatia zabezpečili: SOVVA, KSK, CKKK, každý účastník si odniesol pamiatku na podujatie. Ďakujeme SOVV-e za mediálnu podporu, za tričká pre lektorov na jednotlivých stanovištiach a za praktické darčeky pre deti, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Reláciu Regina o aktivitách na Noci výskumníkov a živý rozhovor po interaktívnej prednáške pre žiakov ZŠ si môžete pozrieť v archíve RTVS: 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/366967

Bc. Oľga Ballaschová – hvezdáreň Medzev, pracovisko CKKK /Centrum kultúry Košického kraja/

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.