Festival vedy a techniky

Festival vedy a techniky

Festival vedy a techniky

Spúšťame prihlasovanie do súťaže pre mladých vedátorov v oblastiach Biológia, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo, Chémia, Elektrina a mechanika, Energia a transport, Fyzika a astronómia, Geovedy, Matematika, Informatika a počítačové inžinierstvo a Spoločenské vedy.
24. ročník súťaže Festival vedy a techniky (FVAT) vyhlasuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) a je určená pre žiakov II. stupňa základných škôl a žiakov stredných škôl z celého Slovenska. Účastníci súťaže budú svoje vedátorské projekty prezentovať formou postera odbornej hodnotiacej komisii individuálnou formou alebo v dvojčlenných tímoch. Víťazi krajských kôl postupujú na Celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku od 8. do 14. novembra 2021.

Termín prihlasovania projektov je do 6. októbra 2021.

Termín a miesto konania prezentačného krajského kola FVAT AMAVET pre Košický kraj sú 22. októbra 2021 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ – Park Angelinum 9, Košice.

Informácie o krajských kolách a registrácii sú dostupné na:  www. festivalvedy.sk

Ďalšie články:

Cyklus vzdelávania v oblasti TĽK

Pri realizácii cyklu vzdelávania Metodika folklóru, ktorý prebiehal v období 1.3.2021 – 28.2.2022,...

Klenoty kraja sa predstavili v Košiciach

KLENOTY KRAJA Festival tradičnej ľudovej kultúry Košického kraja 20.– 21. máj 2022...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.