Festival vedy a techniky

Festival vedy a techniky

Festival vedy a techniky

Spúšťame prihlasovanie do súťaže pre mladých vedátorov v oblastiach Biológia, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo, Chémia, Elektrina a mechanika, Energia a transport, Fyzika a astronómia, Geovedy, Matematika, Informatika a počítačové inžinierstvo a Spoločenské vedy.
24. ročník súťaže Festival vedy a techniky (FVAT) vyhlasuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) a je určená pre žiakov II. stupňa základných škôl a žiakov stredných škôl z celého Slovenska. Účastníci súťaže budú svoje vedátorské projekty prezentovať formou postera odbornej hodnotiacej komisii individuálnou formou alebo v dvojčlenných tímoch. Víťazi krajských kôl postupujú na Celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku od 8. do 14. novembra 2021.

Termín prihlasovania projektov je do 6. októbra 2021.

Termín a miesto konania prezentačného krajského kola FVAT AMAVET pre Košický kraj sú 22. októbra 2021 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ – Park Angelinum 9, Košice.

Informácie o krajských kolách a registrácii sú dostupné na:  www. festivalvedy.sk

Ďalšie články:

Umenie v čitárni / Anna Paličková – obrazy

V rámci výstav Umenie v čitárni, ktoré organizuje Centrum kultúry Košického kraja v spolupráci...

Ako vidím Rudohorie

Hvezdáreň a planetárium Medzev, pracovisko CKKK organizuje v spolupráci s MAS Rudohorie...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.