HARMOŇIJA HRALA

HARMOŇIJA HRALA

HARMOŇIJA HRALA

HARMOŇIJA HRALA

CKKK v spolupráci s Detským folklórnym súborom Hanička z Košíc pripravili v rámci projektu Harmoňija hrala vzdelávacie a zábavné podujatie určené školám a širokej verejnosti.
28. júna 2021 sa v Kasárňach/Kulturpark Košice všetci prítomní stali tanečníkmi a spevákmi. V hudobno-tanečnom programe, prezentujúcom folklór regiónu Abov, sa priamymi aktérmi stali totiž práve  i diváci – interaktívnou formou boli aktívne zapájaní do tancov a spevu. Oboznámili sa takto s princípmi vybraných typov ľudového tanca a prakticky si osvojili ich zákonitosti – spievanie ku tancu a „rozkazovanie“ pred muzikou. Súčasťou takéhoto spontánneho vzdelávania zážitkovou formou bol i kvíz o zaujímavostiach z oblasti tradičnej ľudovej kultúry.
Podujatia sa zúčastnili žiaci 5. ročníka ZŠ Staničná a 8. ročníka ZŠ Hradová z Košíc, návštevníci parku (exteriér Kasárne/Kulturpark) a dôchodcovia z Domova sociálnych služieb na Garbiarskej ulici v Košiciach.

Odborným garantom projektu bolo CKKK, program pripravili DFS Hanička z Košíc a ľudová hudba: Martin Harach (prim), Matej Topoľovský (inštrumentalista), Patrik Lukáč (heligónka), Jakub Hudák (kontrabas). Moderátorkou a lektorkou bola Marianna Svoreňová, organizačne podujatie zabezpečili Zsuzsanna Cehelská, Zsófia Kupecová (pracovníčky úseku TĽK).

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.