Henry Purcel, Antonio Vivaldi vo Svinici

Henry Purcel, Antonio Vivaldi vo Svinici

Henry Purcel, Antonio Vivaldi vo Svinici

Centrum kultúry Košického kraja organizuje koncert vážnej hudby, ktorý sa uskutoční 18.9.2022
v Románsko-gotickom kostole vo Svinici o 15.00.

Renesančné a barokové skladby Händela, Purcela, Vivaldiho, Speera a ďalších bude prezentovať
Sláčikové kvarteto z Prešova
pod vedením doc. Mgr. Renáty Kočišovej, PhD. z Katedry hudby IHVU Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a bývalej riaditeľky KCA v Bidovciach.

Pozývame vás 18.9.2022 do Románsko-gotického kostola vo Svinici.

Vstup na podujatie je voľný.

 

 

 

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Umenie v čitárni / Anna Paličková – obrazy

V rámci výstav Umenie v čitárni, ktoré organizuje Centrum kultúry Košického kraja v spolupráci...

Ako vidím Rudohorie

Hvezdáreň a planetárium Medzev, pracovisko CKKK organizuje v spolupráci s MAS Rudohorie...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.