Henry Purcel, Antonio Vivaldi vo Svinici

Henry Purcel, Antonio Vivaldi vo Svinici

Henry Purcel, Antonio Vivaldi vo Svinici

Henry Purcel, Antonio Vivaldi vo Svinici

Centrum kultúry Košického kraja organizuje koncert vážnej hudby, ktorý sa uskutoční 18.9.2022
v Románsko-gotickom kostole vo Svinici o 15.00.

Renesančné a barokové skladby Händela, Purcela, Vivaldiho, Speera a ďalších bude prezentovať
Sláčikové kvarteto z Prešova
pod vedením doc. Mgr. Renáty Kočišovej, PhD. z Katedry hudby IHVU Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a bývalej riaditeľky KCA v Bidovciach.

Pozývame vás 18.9.2022 do Románsko-gotického kostola vo Svinici.

Vstup na podujatie je voľný.

 

 

 

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Vesmír očami detí 2024

Regionálne kolo celoslovenskej postupovej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí XXIX. organizuje opäť...

CINEAMA 2024

32. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Informácie k regionálnej súťaži pre...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.