Henry Purcel, Antonio Vivaldi vo Svinici

Henry Purcel, Antonio Vivaldi vo Svinici

Henry Purcel, Antonio Vivaldi vo Svinici

Henry Purcel, Antonio Vivaldi vo Svinici

Centrum kultúry Košického kraja organizuje koncert vážnej hudby, ktorý sa uskutoční 18.9.2022
v Románsko-gotickom kostole vo Svinici o 15.00.

Renesančné a barokové skladby Händela, Purcela, Vivaldiho, Speera a ďalších bude prezentovať
Sláčikové kvarteto z Prešova
pod vedením doc. Mgr. Renáty Kočišovej, PhD. z Katedry hudby IHVU Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a bývalej riaditeľky KCA v Bidovciach.

Pozývame vás 18.9.2022 do Románsko-gotického kostola vo Svinici.

Vstup na podujatie je voľný.

 

 

 

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.