Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín

Recitátori, milovníci poézie a prózy, spúšťa sa prihlasovanie na regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína 

Centrum kultúry Košického kraja a Základná umelecká škola Bernolákova 26 v Košiciach sú organizátormi 67. ročníka regionálneho kola súťaže Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy v kategóriách IV. – V., detských recitačných kolektívov a divadiel poézie. Vyhlasovateľom súťaže je NOC Bratislava. 

Termín realizácie podujatia je stanovený s predpokladom možnosti uskutočnenia súťaže. V súvislosti so situáciou ohľadom koronavírusu sa môže termín zmeniť – o zmenách vás budeme informovať. 

Regionálne kolo súťaže 67. ročníka Hviezdoslavovho Kubína sa uskutoční vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach, Hviezdoslavova 5 dňa 16.6.2021: 

  • 8:15 hod. – prednes poézie a prózy kategórie IV. – VI. 
  • 13:30 hod. – detské recitačné kolektívy a divadlá poézie
  • prezentácia účastníkov 7:45 hod. – 8:10 hod. 

Do súťaže sa prihlasujete samostatne prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového centra:

http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

Do regionálneho kola súťaže je možné prihlasovať sa od 19.4.2021 – 31.5.2021. Po tomto termíne bude elektronické prihlasovanie uzatvorené.

V prípade otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese: katarina.koncova@ckkk.sk alebo na tel.čísle 0917 525 677

Súťažné kategórie pre rok 2021:

Prednes mládeže

IV. kategória – žiaci 1. – 4. ročníka stredných škôl, 5. – 8. ročníka osemročných a bilingválnych gymnázií a ostatná nevysokoškolská mládež do 19 rokov vrátane

  • umelecký prednes poézie maximálne 8 minút, 
  • umelecký prednes prózy maximálne 10 minút. 

Prednes dospelých

V. kategória – študenti vysokých škôl bez ohľadu na vek, žiaci 5. – 6. ročníka konzervatórií a dospelí od 20 rokov                               

  • umelecký prednes poézie maximálne 8 minút,
  • umelecký prednes prózy maximálne 10 minút. 

Súťaž kolektívov:

 I. kategória – detské recitačné kolektívy a divadlá poézie, vek účinkujúcich členov súboru do 15 rokov.

II. kategória – divadlá poézie a recitačné kolektívy mládeže a dospelých, vek účinkujúcich členov súboru nad 15 rokov.

Do regionálnej súťaže môže prihlásiť každá SŠ, SOŠ, gymnázium a VŠ poslať dvoch recitátorov, víťazov školského kola (poézia, próza), jeden detský recitačný kolektív zo ZŠ a divadlo poézie zo SŠ, na základe rozhodnutia školskej poroty.

Ďalšie články:

DENNÝ LETNÝ TÁBOR Údolia Bodvy a Rudohoria

Centrum kultúry Košického kraja tento rok pripravuje denný letný tábor plné rôznorodých...

DARGOVSKÁ RUŽA

Obec Svinica Vás pozýva na 52. ročník prehliadky v speve ľudovej piesne DARGOVSKÁ RUŽA, ktorá sa...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.