HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2022

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2022

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2022

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2022

Vyhlasovateľom a odborným garantom 68. ročníka celoštátnej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy detských recitačných kolektívov a divadiel poézie je Národné osvetové centrum Bratislava z poverenie Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie nadania a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti umeleckého prednesu, recitačných kolektívov a divadiel poézie. Vyvrcholením postupových kôl súťaže je celoštátna prehliadka v Dolnom Kubíne.

Regionálne kolo súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2022 sa uskutočnilo v Základnej umeleckej škole na Bernolákovej ulici č. 26 v Košiciach 22. apríla 2022. Organizátorom podujatia bolo Centrum kultúry Košického kraja. Súťažilo sa v IV., V. kategórii v umeleckom prednese poézie a prózy a v I., II. kategórii recitačných kolektívov a divadiel poézie. Pre kategóriu prózy zasadala odborná porota v zložení Miroslava Lauffová (predsedníčka poroty), Lucia Mačingová a Liana Ivanová (členovia poroty), pre kategóriu poézia Eva Grohová (predsedníčka poroty), Tomáš Hodermarský a Helena Gajdošová (členovia poroty).

Súťaže sa zúčastnilo 43 recitátorov a dva súbory divadla poézie. Priniesli priniesli divákom i odbornej porote viacero kvalitných výkonov, vynikajúcich prednesov a širokú paletu rôznorodých textov. Porota určila víťazov jednotlivých kategórií na základe umeleckej kvality textu, jeho interpretácie a predovšetkým u súťažiacich rozhodovalo ich vlastné posolstvo – vlastný pohľad na prednášaný text, osobný prístup k predlohe a individuálny vklad.

Víťazi súťažných kategórií postupujú na krajské kolo súťažnej prehliadky, ktoré sa uskutoční  v Michalovciach.

 

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.