HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2022

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2022

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2022

Vyhlasovateľom a odborným garantom 68. ročníka celoštátnej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy detských recitačných kolektívov a divadiel poézie je Národné osvetové centrum Bratislava z poverenie Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie nadania a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti umeleckého prednesu, recitačných kolektívov a divadiel poézie. Vyvrcholením postupových kôl súťaže je celoštátna prehliadka v Dolnom Kubíne.

Regionálne kolo súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2022 sa uskutočnilo v Základnej umeleckej škole na Bernolákovej ulici č. 26 v Košiciach 22. apríla 2022. Organizátorom podujatia bolo Centrum kultúry Košického kraja. Súťažilo sa v IV., V. kategórii v umeleckom prednese poézie a prózy a v I., II. kategórii recitačných kolektívov a divadiel poézie. Pre kategóriu prózy zasadala odborná porota v zložení Miroslava Lauffová (predsedníčka poroty), Lucia Mačingová a Liana Ivanová (členovia poroty), pre kategóriu poézia Eva Grohová (predsedníčka poroty), Tomáš Hodermarský a Helena Gajdošová (členovia poroty).

Súťaže sa zúčastnilo 43 recitátorov a dva súbory divadla poézie. Priniesli priniesli divákom i odbornej porote viacero kvalitných výkonov, vynikajúcich prednesov a širokú paletu rôznorodých textov. Porota určila víťazov jednotlivých kategórií na základe umeleckej kvality textu, jeho interpretácie a predovšetkým u súťažiacich rozhodovalo ich vlastné posolstvo – vlastný pohľad na prednášaný text, osobný prístup k predlohe a individuálny vklad.

Víťazi súťažných kategórií postupujú na krajské kolo súťažnej prehliadky, ktoré sa uskutoční  v Michalovciach.

 

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Umenie v čitárni / Anna Paličková – obrazy

V rámci výstav Umenie v čitárni, ktoré organizuje Centrum kultúry Košického kraja v spolupráci...

Ako vidím Rudohorie

Hvezdáreň a planetárium Medzev, pracovisko CKKK organizuje v spolupráci s MAS Rudohorie...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.