Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

Druhý adventný víkend v regióne  Údolia Bodvy znel hrami a piesňami Betlehemských pastierov. Centrum kultúry Košického kraja (CkKk) organizovalo 3. a 4. decembra 2022 v obciach Turnianska Nová Ves a Janík jubilujúci XX. ročník Medzinárodného stretnutia Betlehemských pastierov. 

Uchovávanie tradičných kultúrnych hodnôt má pre súčasnú generáciu veľký význam. Preto sme sa snažili zoznamovať širokú verejnosť s tradičnými remeslami, oživovať zvyky predkov prostredníctvom miestnych a zahraničných aktérov a remeselníkov. K vianočným zvykom vo všetkých krajinách Karpatského oblúka neodmysliteľne patria hry Betlehemských pastierov. Každá obec, každý kraj a národ však majú v hraní betlehemskej scénky svoje originálne a jedinečné prvky. Preto bolo zaujímavé sledovať, v čom sa líšia a v čom sú si podobné.

V sobotu 3. decembra  v Turnianskej Novej Vsi predstavili svoj program:  Famózne Chodúľové divadlo Garagulya (Maďarsko). V priestoroch spoločenského domu o 16:30 hod.   v rámci galaprogramu vystúpili: Nositelia tradícií z Gencsapáti (Maďarsko),  Folklórny súbor Csicsörke (Maďarsko), Ženská spevácka skupina Mákvirág (Maďarsko), miestni Nositelia tradícií z Hosťoviec, Turnianskej Novej Vsi, Janíka a taktiež  Folklórny kolektív Pristaše z Košíc.  Popri kultúrnom programe obohatili adventnú atmosféru tvorivé dielne tradičných remeselníkov z regiónu. Návštevníci si mohli vyzdobiť voňavé medovníky, pripraviť z pálky prírodné vianočné ozdoby a vyskúšať kožiarske remeslo. 

V nedeľu 4. decembra 2022 festival pokračoval v malebnej obci Janík, kde sa Betlehemskí pastieri stretli na 20. ročníku podujatia. Festival odštartoval Svätou omšou o 11:15 hod. v rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie. Po jej skončení ponúkol ochutnávku z kultúrneho programu na nádvorí kostola Folklórny súbor Csicsörke (Maďarsko). Galaprogram odštartoval o 14:00  betlehemskými hrami Nositeľov tradícií z Gencsapáti (Maďarsko), Turnianskej Novej Vsi, Hosťoviec a Janíka. Sviatočný program obohatil detský folklórny súbor Rozmaring Sarj . Program uzavrela vianočnými koledami  Ženská spevácka skupina Napsugár. V areáli spoločenského domu čakalo na najmenších o 16:30 hod. hudobno- divadelné predstavenie o Maťkovi a Kubkovi a o 17:00 hod. zavítal medzi publikum aj samotný Mikuláš. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu Umenia.
Podujatie je realizované s finančnou podporou Fondu na podporu národnostných menšín 2022.
Podujatie vzniklo vďaka podpore a spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, Obcou Janík a obcou Turnianska Nová Ves.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Župné dni a „Festival Košickej župy“ v Košiciach

Župné dni a projekt „Festival Košickej župy“ vyvrcholili v Košiciach „Festival Košickej...

DENNÉ LETNÉ TÁBORY

Aj tento rok pripravuje Centrum kultúry Košického kraja denné letné tábory plné...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.