Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

Druhý adventný víkend v regióne  Údolia Bodvy znel hrami a piesňami Betlehemských pastierov. Centrum kultúry Košického kraja (CkKk) organizovalo 3. a 4. decembra 2022 v obciach Turnianska Nová Ves a Janík jubilujúci XX. ročník Medzinárodného stretnutia Betlehemských pastierov. 

Uchovávanie tradičných kultúrnych hodnôt má pre súčasnú generáciu veľký význam. Preto sme sa snažili zoznamovať širokú verejnosť s tradičnými remeslami, oživovať zvyky predkov prostredníctvom miestnych a zahraničných aktérov a remeselníkov. K vianočným zvykom vo všetkých krajinách Karpatského oblúka neodmysliteľne patria hry Betlehemských pastierov. Každá obec, každý kraj a národ však majú v hraní betlehemskej scénky svoje originálne a jedinečné prvky. Preto bolo zaujímavé sledovať, v čom sa líšia a v čom sú si podobné.

V sobotu 3. decembra  v Turnianskej Novej Vsi predstavili svoj program:  Famózne Chodúľové divadlo Garagulya (Maďarsko). V priestoroch spoločenského domu o 16:30 hod.   v rámci galaprogramu vystúpili: Nositelia tradícií z Gencsapáti (Maďarsko),  Folklórny súbor Csicsörke (Maďarsko), Ženská spevácka skupina Mákvirág (Maďarsko), miestni Nositelia tradícií z Hosťoviec, Turnianskej Novej Vsi, Janíka a taktiež  Folklórny kolektív Pristaše z Košíc.  Popri kultúrnom programe obohatili adventnú atmosféru tvorivé dielne tradičných remeselníkov z regiónu. Návštevníci si mohli vyzdobiť voňavé medovníky, pripraviť z pálky prírodné vianočné ozdoby a vyskúšať kožiarske remeslo. 

V nedeľu 4. decembra 2022 festival pokračoval v malebnej obci Janík, kde sa Betlehemskí pastieri stretli na 20. ročníku podujatia. Festival odštartoval Svätou omšou o 11:15 hod. v rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie. Po jej skončení ponúkol ochutnávku z kultúrneho programu na nádvorí kostola Folklórny súbor Csicsörke (Maďarsko). Galaprogram odštartoval o 14:00  betlehemskými hrami Nositeľov tradícií z Gencsapáti (Maďarsko), Turnianskej Novej Vsi, Hosťoviec a Janíka. Sviatočný program obohatil detský folklórny súbor Rozmaring Sarj . Program uzavrela vianočnými koledami  Ženská spevácka skupina Napsugár. V areáli spoločenského domu čakalo na najmenších o 16:30 hod. hudobno- divadelné predstavenie o Maťkovi a Kubkovi a o 17:00 hod. zavítal medzi publikum aj samotný Mikuláš. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu Umenia.
Podujatie je realizované s finančnou podporou Fondu na podporu národnostných menšín 2022.
Podujatie vzniklo vďaka podpore a spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, Obcou Janík a obcou Turnianska Nová Ves.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.