Pietny akt kladenia vencov

Pietny akt kladenia vencov

Pietny akt kladenia vencov

Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 78. výročia SNP
pri Pamätníku oslobodenia a víťazstva v Dargovskom priesmyku

Jeho organizátorom je Košický samosprávny kraj v spolupráci so župnou kultúrnou organizáciou – Centrom kultúry Košického kraja, Okresným úradom Košice – okolie a okolitými obcami. Pietnemu aktu so začiatkom o 11.00 bude predchádzať slávnostné odovzdanie pamätníka do užívania verejnosti po jeho rekonštrukcii, ktorú realizoval Košický samosprávny kraj.

Sprievodný kultúrno-spoločenský program
29. augusta 2022 od 11:30

11:30  Kultúrny program

 • Tomáš Javnický – saxofón
 • Košický spevácky zbor učiteľov
 • Bubonz
 • Košický spevácky zbor učiteľov
 • Tomáš Javnický – saxofón
 • Bubonz

12:40  Divadlo hudby – predstavenie košických hercov pre deti v trvaní 45 min

13:30  Ukončenie kultúrneho programu

Celodenné atrakcie pre všetky vekové kategórie:

 • 9:00 – 17:00 komentovaná prehliadka v Sieni bojovej slávy a premietanie krátkych filmov (v hodinových intervaloch so začiatkom na celú hodinu), sprievodca – por. v.v. Martin Greša
 • 9:00 – 17:00 statická ukážka dobovej vojenskej techniky
  – Klub vojenskej histórie Svoboda
 • 9:00 – 17:00 statická expozícia súčasnej modernej bojovej techniky
  – 21. zmiešaný mechanizovaný prápor Trebišov

Účinkujúci

 • Tomáš Javnický – profesionálny hudobník, saxofonista a stážista na Akadémii umení vo Viedni, ako hosťujúci umelec spolupracuje napr. s Peter Bič Projekt, Incognito DJ a i.
 • Košický spevácky zbor učiteľov – miešaný spevácky zbor sa s dlhoročnou tradíciou venuje širokému spektru sakrálneho, oratoriálneho ako aj svetského repertoáru.
 • BUBONZ – unplugged skupina bubeníkov, prinášajúca surový zvuk bubnov, rôznych rytmov a groovov. Skupina prezentuje hutný pouličný groove ako súčasť sprievodov, jinglov, športových podujatí a otváracích ceremoniálov.
 • Divadlo hudby – kolektív vyštudovaných hercov, ktorí prezentujú výchovné koncerty pre deti hravou a pútavou formou.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Umenie v čitárni / Anna Paličková – obrazy

V rámci výstav Umenie v čitárni, ktoré organizuje Centrum kultúry Košického kraja v spolupráci...

Ako vidím Rudohorie

Hvezdáreň a planetárium Medzev, pracovisko CKKK organizuje v spolupráci s MAS Rudohorie...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.