Pietny akt kladenia vencov

Pietny akt kladenia vencov

Pietny akt kladenia vencov

Pietny akt kladenia vencov

Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 78. výročia SNP
pri Pamätníku oslobodenia a víťazstva v Dargovskom priesmyku

Jeho organizátorom je Košický samosprávny kraj v spolupráci so župnou kultúrnou organizáciou – Centrom kultúry Košického kraja, Okresným úradom Košice – okolie a okolitými obcami. Pietnemu aktu so začiatkom o 11.00 bude predchádzať slávnostné odovzdanie pamätníka do užívania verejnosti po jeho rekonštrukcii, ktorú realizoval Košický samosprávny kraj.

Sprievodný kultúrno-spoločenský program
29. augusta 2022 od 11:30

11:30  Kultúrny program

 • Tomáš Javnický – saxofón
 • Košický spevácky zbor učiteľov
 • Bubonz
 • Košický spevácky zbor učiteľov
 • Tomáš Javnický – saxofón
 • Bubonz

12:40  Divadlo hudby – predstavenie košických hercov pre deti v trvaní 45 min

13:30  Ukončenie kultúrneho programu

Celodenné atrakcie pre všetky vekové kategórie:

 • 9:00 – 17:00 komentovaná prehliadka v Sieni bojovej slávy a premietanie krátkych filmov (v hodinových intervaloch so začiatkom na celú hodinu), sprievodca – por. v.v. Martin Greša
 • 9:00 – 17:00 statická ukážka dobovej vojenskej techniky
  – Klub vojenskej histórie Svoboda
 • 9:00 – 17:00 statická expozícia súčasnej modernej bojovej techniky
  – 21. zmiešaný mechanizovaný prápor Trebišov

Účinkujúci

 • Tomáš Javnický – profesionálny hudobník, saxofonista a stážista na Akadémii umení vo Viedni, ako hosťujúci umelec spolupracuje napr. s Peter Bič Projekt, Incognito DJ a i.
 • Košický spevácky zbor učiteľov – miešaný spevácky zbor sa s dlhoročnou tradíciou venuje širokému spektru sakrálneho, oratoriálneho ako aj svetského repertoáru.
 • BUBONZ – unplugged skupina bubeníkov, prinášajúca surový zvuk bubnov, rôznych rytmov a groovov. Skupina prezentuje hutný pouličný groove ako súčasť sprievodov, jinglov, športových podujatí a otváracích ceremoniálov.
 • Divadlo hudby – kolektív vyštudovaných hercov, ktorí prezentujú výchovné koncerty pre deti hravou a pútavou formou.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Ako vidím Rudohorie

MAS Rudohorie v spolupráci s hvezdárňou Medzev, pracovisko Centra kultúry Košického kraja...

2. ročník ASTRORoadShow

Hvezdáreň Medzev, pracovisko Centra kultúry Košického kraja je súčasťou 2. ročníka ASTRORoadShow,...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.