SCÉNICKÁ ŽATVA

SCÉNICKÁ ŽATVA

SCÉNICKÁ ŽATVA

SCÉNICKÁ ŽATVA

100. výročie vrcholového festivalu neprofesionálneho umenia divadla a umeleckého prednesu 

Pred sto rokmi sa v Martine začala tradícia ochotníckych divadiel.  Festival Scénická žatva oslávil v Martine 30.8. – 4.9.2022 okrúhle výročie svojho vzniku. Na divadelných doskách sa predstavili tí najlepších  z najlepších umelcov neprofesionálneho divadla s víťaznými inscenáciami a recitátori umeleckého prednesu z celoštátnych postupových súťaží vyhlasovaným Národným osvetovým centrom ako Belopotockého Mikuláš, Zlatá priadka, Fedim či Hviezdoslavov Kubín. V rámci podujatia sa uskutočnil aj slávnostný galaprogram v Národnom dome Slovenského komorného divadla, na ktorý prijali pozvanie vzácne herecké a divadelné osobnosti ako herečka Zuzana Krónerová, či zakladateľ Scénickej žatvy Michal Kováč Adamov.

Košický kraj reprezentovali na festivale víťazi v umeleckom prednese Hviezdoslavov Kubín Bronislava Ištvánová  (Konzervatórium Timonova, Košice) s prednesom od autorky Sylvii Plath: Oco,  Branislav Lacko (Gymnázium Poštová, Košice) s prednesom od autora Ernsta Jandla: Som soví a víťaz súťaže Hviezdoslavov Kubín II. kategória divadiel poézie DS Konke (Konzervatórium Timonova, Košice) s inscenáciou od autora P.O.Hviezdoslava: Anča.

Festival organizovalo Národné osvetové centrum Bratislava, ktoré podporuje rozvoj kultúry, osvetových a umeleckých aktivít v miestnych a regionálnych podmienkach. Scénickú žatvu prišla slávnostne otvoriť  ministerka kultúry SR Natália Milanová.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.