Slovom a Obrazom – Putovná výstava na Gemeri

Slovom a Obrazom – Putovná výstava na Gemeri

Slovom a Obrazom – Putovná výstava na Gemeri

Slovom a Obrazom – Putovná výstava na Gemeri

SLOVOM a OBRAZOM

Súťaž, ktorá našla nové talenty

Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pozýva priaznivcov umenia na putovnú výstavu ilustrovanej poézie pod názvom Slovom a obrazom. Širokej verejnosti je sprístupnená od 23. januára 2023 v priestoroch Domu tradičnej kultúry Gemera (Betliarska 8, Rožňava).

Výstava je výsledkom krajskej súťaže, ktorá v sebe spája literárnu tvorbu s vizuálnym umením. Súčasťou výstavy a vydanej publikácie sú aj literárne diela troch Rožňavčanov – Vlasty Bujnovskej, Silvie Hajdúovej a Alberta Šmihulu. Žiaľ, Albert Šmihula si už túto výstavu pozrieť nepríde, 22. januára 2023 nás navždy opustil.

Súťaž Slovom a obrazom je prvou svojho druhu na území kraja. Vyhlasovateľom 1.ročníka v roku 2022 bol Odbor kultúry KSK, hlavným organizátorom Centrum kultúry Košického kraja (CKKK), kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s ďalšími kultúrno-osvetovými zariadeniami v kraji. Do súťaže sa zapojilo 25 autorov, ktorí spolu prihlásili 63 básnických diel, z nich 20 odporučila odborná porota na ilustrovanie. Záujem obohatiť tvorbu básnikov svojimi fotografickými a výtvarnými dielami prejavilo 49 autorov z Košického kraja, s celkovým počtom 99 ilustrácií. Najmladší účastníci boli vo veku 15 rokov, najstarší dosiahol vek 84 rokov. Najlepšie práce vydalo CKKK aj knižne.

Premiéra výstavy sa uskutočnila v októbri 2022 v Košiciach. Putovať bude aj do ďalších miest v rámci Košického kraja. V Rožňave si ju záujemcovia budú môcť pozrieť do 23. februára 2023. Pre priaznivcov umenia, ktorí nemôžu prísť osobne, pripravil hlavný organizátor na svojich stránkach www.ckkk.sk aj virtuálnu výstavu.

Informácie o súťaži: https://www.ckkk.sk/podujatia/slovom-a-obrazom/

Podujatie z Verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.