SOLÁRNE DNI

SOLÁRNE DNI

SOLÁRNE DNI

SOLÁRNE DNI

Množstvo zaujímavých a poznávacích aktivít pre deti z materských škôl sa konalo v rámci Solárnych dní.

Naša Hvezdáreň a planetárium Medzev sa do nich každoročne zapája a v tomto roku ich uskutočnila v termíne 2. – 15. 5. 2022.
V interiéroch hvezdárne sa deti prostredníctvom prednášok dozvedeli ako vzniká zatmenie Slnka a zatmenie Mesiaca, zúčastnili sa poznávacích hier Vedecké hračky, prezreli si stálu výstavu meteoritov a výstavy detských prác zo súťaží Vesmír očami detí, Pomoc hasičov pri pandémii. V exteriéri hvezdárne boli pozorovania Slnka dvoma ďalekohľadmi, pomocou okuliarov s astrofóliou a praktické aktivity Solárne hračky.

Solárne dni sme zakončili 16. 5. 2022 Dňom svetla. Podujatie bolo zamerané  na slnečné svetlo, hovorilo sa o správnom a nesprávnom svietení, o tom, že si máme chrániť tmu nielen v Parkoch tmavej oblohy – skutočná tma má totiž vplyv nielen
na dobrú viditeľnosť, ale aj na všetky živé organizmy.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.