SOLÁRNE DNI

SOLÁRNE DNI

SOLÁRNE DNI

SOLÁRNE DNI

Množstvo zaujímavých a poznávacích aktivít pre deti z materských škôl sa konalo v rámci Solárnych dní.

Naša Hvezdáreň a planetárium Medzev sa do nich každoročne zapája a v tomto roku ich uskutočnila v termíne 2. – 15. 5. 2022.
V interiéroch hvezdárne sa deti prostredníctvom prednášok dozvedeli ako vzniká zatmenie Slnka a zatmenie Mesiaca, zúčastnili sa poznávacích hier Vedecké hračky, prezreli si stálu výstavu meteoritov a výstavy detských prác zo súťaží Vesmír očami detí, Pomoc hasičov pri pandémii. V exteriéri hvezdárne boli pozorovania Slnka dvoma ďalekohľadmi, pomocou okuliarov s astrofóliou a praktické aktivity Solárne hračky.

Solárne dni sme zakončili 16. 5. 2022 Dňom svetla. Podujatie bolo zamerané  na slnečné svetlo, hovorilo sa o správnom a nesprávnom svietení, o tom, že si máme chrániť tmu nielen v Parkoch tmavej oblohy – skutočná tma má totiž vplyv nielen
na dobrú viditeľnosť, ale aj na všetky živé organizmy.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

DENNÉ LETNÉ TÁBORY

Aj tento rok pripravuje Centrum kultúry Košického kraja denné letné tábory plné...

Ako vidím Rudohorie

MAS Rudohorie v spolupráci s hvezdárňou Medzev, pracovisko Centra kultúry Košického kraja...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.