Cineama 2022 – výsledky regionálneho kola

Cineama 2022 – výsledky regionálneho kola

Cineama 2022 – výsledky regionálneho kola

Cineama 2022 – výsledky regionálneho kola

Regionálna súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2022 dáva možnosť prezentácie a uplatneniu umeleckej kreativity a technických zručností tvorcom filmových diel
z Košíc a okolia. Podujatie, ktoré sa koná každoročne, je určené deťom, mládeži a dospelým, ktorí súťažia v troch vekových a vo viacerých žánrových kategóriách. Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR.
Organizátorom súťažnej prehliadky bolo Centrum kultúry Košického kraja, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja.

Do súťažnej prehliadky, ktorá sa konala v Tabačke Kulturfabrik v Košiciach 30. apríla 2022
sa prihlásilo 20 autorov, 4 autorské dvojice a 3 kolektívy s celkovým počtom 35 filmov, medzi ktorými nechýbali hrané a animované filmy, experimenty aj dokument. Najpočetnejšie bola zastúpená súťažná kategória autorov od 16 do 21 rokov, do ktorej sa zapojili študenti košických umeleckých škôl, Súkromnej strednej odbornej školy na Postupimskej. Zapojili sa aj jednotlivci, pre ktorých sa filmovanie stalo záľubou. V kategórii do 16 rokov upútali svojou animovanou tvorbou  už tradične deti z Detskej filmovej spoločnosti pri CVČ Domino v Košiciach.
Odborná porota, ktorá zasadala  v zložení predseda poroty Mgr. art. Róbert Rampáček
a členovia poroty Mgr. art. Jana Szabóová, ArtD., Mgr. art. Peter Kováčik, odporučila najlepšie diela na postup do krajského kola súťaže amatérskej filmovej tvorby CINEAMA, ktoré sa uskutoční v Rožňave. Najúspešnejšie snímky budú Košický kraj reprezentovať  na celoštátnej prehliadke v septembri 2022 v Bardejovských kúpeľoch. Po projekcii filmov sa uskutočnil rozborový seminár pre autorov s odbornou porotou, ktorý sa konal v príjemnej atmosfére
a umožnil autorom súťažných diel nielen vzájomnú výmenu názorov,  ale i s porotou a poskytol všetkým cenné poznatky a skúsenosti do ich ďalšej tvorby.

Centrum kultúry Košického kraja srdečne blahoželá účastníkom súťaže za ich tvorbu
a oceneným postupujúcim autorom do krajského kola, želá úspechy v ďalšom súťažení.

V externých odkayoch (pod textom) prinášame celkové výsledky regionálnej súťaže
a prehliadky amatérskej filmovej tvorby CINEAMA 2022.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

DENNÝ LETNÝ TÁBOR Údolia Bodvy a Rudohoria

Centrum kultúry Košického kraja tento rok pripravuje denný letný tábor plné rôznorodých...

DARGOVSKÁ RUŽA

Obec Svinica Vás pozýva na 52. ročník prehliadky v speve ľudovej piesne DARGOVSKÁ RUŽA, ktorá sa...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.