Súťaže v rámci Týždňa vedy a techniky

Súťaže v rámci Týždňa vedy a techniky

Súťaže v rámci Týždňa vedy a techniky

Súťaže v rámci Týždňa vedy a techniky

Popularizácia a prezentácia vedy a techniky je zámerom Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Ten bude tohto roku  prebiehať  v termíne 8. – 14.11.2021.
Naša Hvezdáreň a planetárium v Medzeve sa opäť zapojí do súvisiacich aktivít (o nich budeme včas informovať).

MARS náš nový domov? je umelecká súťaž, ktorú vyhlásilo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR a je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku:
16. ročník výtvarnej súťaže je určený  žiakom základných škôl, žiakom osemročných gymnázií
a žiakom základných umeleckých škôl v Slovenskej republike vo veku od 9 do 16 rokov.
5. ročník grafickej súťaže je určený študentom stredných škôl, vysokých škôl alebo doktorandom na Slovensku.
Uzávierky na posielanie súťažných prác budú  4. októbra 2021 a ich vyhodnotenie sa uskutoční počas Týždňa vedy a techniky.

Informácie o podmienkach účasti v umeleckých súťažiach sa dozviete nižšie v externých odkazoch.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

DENNÉ LETNÉ TÁBORY

Aj tento rok pripravuje Centrum kultúry Košického kraja denné letné tábory plné...

Ako vidím Rudohorie

MAS Rudohorie v spolupráci s hvezdárňou Medzev, pracovisko Centra kultúry Košického kraja...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.