TVORIVÁ DIELŇA koláže a plstenia

TVORIVÁ DIELŇA koláže a plstenia

TVORIVÁ DIELŇA koláže a plstenia

TVORIVÁ DIELŇA koláže a plstenia

Výtvarníčky z rôznych častí Košického kraja, z Michaloviec, Sobraniec, Spišskej Novej Vsi aj Košíc a jeho okolia sa stretli na Tvorivej dielni  koláže a plstenia, ktorá sa konala 20. mája 2023 v rámci 60. ročníka Výtvarného spektra vo Výmenníku na Štítovej v Košiciach. 

Pod vedením lektorky Júlie Zelenej  si účastníčky podujatia vyskúšali nové výtvarné techniky a postupy a vytvorili množstvo zaujímavých diel. Tvorivá a priateľská atmosféra prispela k príjemne strávenému víkendu.


Centrum Kultúry Košického kraja (CKKK) organizuje v rámci krajskej súťaže Výtvarné spektrum pre záujemcov TVORIVÚ DIELŇU, ktorá sa uskutoční v spolupráci s K-13 vo Výmenníku na Štítovej dňa 20.5.2023 (sobota) v čase od 8.30 do cca 16.30.

Podujatie bude zamerané na osvojenie si výtvarnej techniky koláže s využitím papiera a techniky suchého plstenia. Každý z účastníkov vytvorí pod odborným vedením výtvarníčky Júlie Zelenej 3 obrázky menšieho formátu, z toho dva technikou koláže a jeden technikou suchého plstenia. Výtvarný materiál na tvorbu zabezpečí čiastočne CKKK, účastníci si prinesú : sklenenú nádobu na vodu, paletu (príp. iný podklad na miešanie farieb), ploché štetce (tenký aj stredný), handričky na vytieranie štetcov, ceruzy, gumu, nožnice, pravítko, biele lepidlo na papier (príp. priesvitné), jednofarebné pozlátka z bonbónov (nie je to nevyhnutné), fotografie, ktoré chcú použiť do koláže, výstrižky novín s obrázkami aj textom (časopis), pracovné oblečenie. Vytvorené diela si účastníci odnesú domov. Organizátor zabezpečí pre účastníkov malé občerstvenie.

Podujatia sa môžu zúčastniť výtvarníci, ktorí sa zapojili do regionálnych kôl súťaže Výtvarné spektrum v Košickom kraji alebo do krajského kola súťaže. Účasť na podujatí je z kapacitných dôvodov obmedzená. Z uvedeného dôvodu budú na Tvorivú dielňu vybratí záujemcovia v poradí, v akom sa prihlásili a zaslali organizátorovi Záväznú prihlášku. Uzávierka prihlášok je 19.4.2023 alebo do naplnenia kapacity. Vložné na podujatie je 15,-€ na osobu.

PRIHLÁSTE SA A ZAŽITE TVORIVÝ VÍKEND

kontakt :
Mgr. Helga Tomondyová,
0915 892 007
helga.tomondyova@ckkk.sk

Záväzná prihláška
TVORIVÁ DIELŇA – Výtvarné spektrum 2023

Meno a priezvisko :
Bydlisko (mesto, obec) :
e-mail :
mobil :

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Vesmír očami detí 2024

Regionálne kolo celoslovenskej postupovej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí XXIX. organizuje opäť...

CINEAMA 2024

32. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Informácie k regionálnej súťaži pre...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.