Týždeň vedy a techniky

Týždeň vedy a techniky

Týždeň vedy a techniky

Každoročne sa hvezdáreň v Medzeve zapája do celoslovenského podujatia: Týždeň vedy a techniky, ktoré sa v tomto roku konalo od 7.11.
do 11.11.2022. Prednášku „Živé hviezdy“ spojenú s interaktívnou besedou pripravila p. Doc. RNDr. Katarína Kimáková z Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice. Aktívne sa zapojili žiaci druhého stupňa 3 základných škôl z okresu Košice- okolie. Podujatie bolo propagované dňa 7.11.2022 na STV 2 v magazíne Regina, kde podujatie zhodnotila p. Kimáková. Vyzdvihla, že sa žiaci spontánne zapíjali do aktivít a dávali zaujímavé otázky. Pozorovanie oblohy bolo obmedzené počasím. Celkovo hodnotíme podujatie pozitívne a chceme v ňom aj v budúcom roku pokračovať.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

Druhý adventný víkend v regióne  Údolia Bodvy znel hrami a piesňami Betlehemských...

Dychovka vo Veritase vol.2

Dychovú hudbu si dnes na živo vychutnáte naozaj málokedy.  Aj preto sme...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.