UMENIE V ČITÁRNI – Milan Kostur

UMENIE V ČITÁRNI – Milan Kostur

UMENIE V ČITÁRNI – Milan Kostur

UMENIE V ČITÁRNI – Milan Kostur

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Centrum kultúry Košického kraja, Verejná knižnica Jána Bocatia a Gemerské osvetové stredisko v Rožňave predstavujú tvorbu insitného výtvarníka Milana Kostura.

MILAN KOSTUR
sa narodil v Červenom Kláštore v roku 1941, v súčasnosti žije a tvorí v Betliari.
Po dosiahnutí dôchodkového veku sa začal naplno venovať maľovaniu a rezbárstvu.
Od roku 2008 sa aktívne zúčastňuje výtvarných súťaží. Milan Kostur sa svojou tvorbou radí medzi insitných umelcov. Jeho úprimná tvorba žne úspechy a tak sa môže pochváliť každoročným postupom do celoštátneho kola neprofesionálnej výtvarnej tvorby a pravidelnými umiestneniami na krajských kolách súťaže Výtvarné spektrum. Jedným z jeho najväčších úspechov je účasť na medzinárodnej výstave naivnej tvorby Naiva Bratislava 2019 a 2020
v Primaciálnom paláci a cena na celoštátnej súťaži Výtvarné spektrum 2011. Zúčastňuje sa tiež medzinárodných sympózií u nás aj v zahraničí.

V tvorbe sú mu inšpiráciou spomienky na detstvo, rodina, dedina, kvety a príroda, ktorou je bezprostredne obklopený už od detstva a z maliarskych techník prevažujú tempera, olej a akryl
– tie vynikajú vo farebných kontrastoch pestro sa striedajúcej štruktúry krajiny, dedinskej architektúry s výjavmi z bežného života.
Autor otvorene hovorí, že svoje obrazy nepredáva, má rád pocit keď sú s ním.

Milan Kostur každým svojim dielom odkrýva kúsok zo svojho života a pohľadu naň.
Zastavme sa na chvíľu a vnímajme, ako sa pred nami otvára jeho srdce, ktoré je v každom
z jeho obrazov.

Výstava je prístupná verejnosti do 14.8.2022 v priestoroch čitárne Centrálnej požičovne  Knižnice Jána Bocatia na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach.

 

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.