UMENIE V ČITÁRNI – Milan Kostur

UMENIE V ČITÁRNI – Milan Kostur

UMENIE V ČITÁRNI – Milan Kostur

UMENIE V ČITÁRNI – Milan Kostur

Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Centrum kultúry Košického kraja, Verejná knižnica Jána Bocatia a Gemerské osvetové stredisko v Rožňave predstavujú tvorbu insitného výtvarníka Milana Kostura.

MILAN KOSTUR
sa narodil v Červenom Kláštore v roku 1941, v súčasnosti žije a tvorí v Betliari.
Po dosiahnutí dôchodkového veku sa začal naplno venovať maľovaniu a rezbárstvu.
Od roku 2008 sa aktívne zúčastňuje výtvarných súťaží. Milan Kostur sa svojou tvorbou radí medzi insitných umelcov. Jeho úprimná tvorba žne úspechy a tak sa môže pochváliť každoročným postupom do celoštátneho kola neprofesionálnej výtvarnej tvorby a pravidelnými umiestneniami na krajských kolách súťaže Výtvarné spektrum. Jedným z jeho najväčších úspechov je účasť na medzinárodnej výstave naivnej tvorby Naiva Bratislava 2019 a 2020
v Primaciálnom paláci a cena na celoštátnej súťaži Výtvarné spektrum 2011. Zúčastňuje sa tiež medzinárodných sympózií u nás aj v zahraničí.

V tvorbe sú mu inšpiráciou spomienky na detstvo, rodina, dedina, kvety a príroda, ktorou je bezprostredne obklopený už od detstva a z maliarskych techník prevažujú tempera, olej a akryl
– tie vynikajú vo farebných kontrastoch pestro sa striedajúcej štruktúry krajiny, dedinskej architektúry s výjavmi z bežného života.
Autor otvorene hovorí, že svoje obrazy nepredáva, má rád pocit keď sú s ním.

Milan Kostur každým svojim dielom odkrýva kúsok zo svojho života a pohľadu naň.
Zastavme sa na chvíľu a vnímajme, ako sa pred nami otvára jeho srdce, ktoré je v každom
z jeho obrazov.

Výstava je prístupná verejnosti do 14.8.2022 v priestoroch čitárne Centrálnej požičovne  Knižnice Jána Bocatia na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach.

 

Galéria obrazov

Ďalšie články:

2. ročník ASTRORoadShow

Hvezdáreň Medzev, pracovisko Centra kultúry Košického kraja je súčasťou 2. ročníka ASTRORoadShow,...

Staň sa ilustrátorom XIII

Už 13 rokov sa darí hvezdárni Medzev v spolupráci so školami v...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.