VESMÍR OČAMI DETÍ – výsledky regionálneho kola

VESMÍR OČAMI DETÍ – výsledky regionálneho kola

VESMÍR OČAMI DETÍ – výsledky regionálneho kola

VESMÍR OČAMI DETÍ – výsledky regionálneho kola

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s Hvezdárňou Medzev sú organizátormi XXXVII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ. 

Jej regionálne kolo už pozná víťazov. Vernisáž výstavy spojená s vyhlásením výsledkov
a odovzdávaním cien sa uskutočnili 26. apríla 2022 vo Hvezdárni a planetáriu Medzev. Súčasťou boli programy pre verejnosť: pozorovanie Slnka a komentovaná prehliadka hvezdárne. Výstava potrvá do konca školského roka 2021/2022 a je prístupná verejnosti v exteriéroch hveydárne.

Do tohtoročnej regionálnej súťaže sa zapojilo 323 detí s 300 prácami. Porota v zložení predsedníčka Mgr. Eva Chmurová a členovia Bc. Oľga Ballaschová, Tomáš Čabala rozhodovali
o víťazoch, ktorých práce na prvých piatich miestach v každej kategórii postúpili na celoslovenské kolo, ktorého organizátorom je Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo.
Výsledky celoslovenského kola budú v priebehu mája 2022 zverejnené na webe SÚH Hurbanovo. Súťažné práce regionálneho kola boli tak kvalitné, že sa porota rozhodla udeliť aj 3x cenu Centra kultúry Košického kraja
a 3x cenu predsedu poroty. Srdečne blahoželáme všetkým zúčastneným súťažiacim a tešíme sa mimoriadne veľkému počtu záujemcov o súťaž.
Postupujúcim súťažiacim držíme palce v ďalšom kole súťaženia a prajeme úspechy.

V externých odkazoch (pod textom) prinášame celkové výsledky regionálneho kola XXXVII. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ. 

 

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.