Vesmír očami detí XXXVIII.

Vesmír očami detí XXXVIII.

Vesmír očami detí XXXVIII.

Vesmír očami detí XXXVIII.

Vernisáž výstavy výtvarných prác spolu s odovzdávaním cien sa konala 20.4.2023 vo hvezdárni a planetáriu Medzev za účasti víťazov, ktorí prišli v sprievode rodičov, starých rodičov alebo učiteľov.

Víťazných 25 prác, 5 z každej vekovej kategórie, sme poslali na celoslovenské kolo do Slovenskej ústrednej hvezdárne Hurbanovo. Ostatné ocenené práce, ktoré získali Ďakovné listy budú skrášľovať priestor hvezdárne do 19.5.2023. Celá výstava bude prístupná návštevníkom hvezdárne bezplatne počas otváracích hodín hvezdárne Medzev.

Tešíme sa na Vás!

Vesmír očami detí XXXVIII. v tomto roku finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR, ďakujeme.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.