VIDIEČANOVA HABOVKA 2022

VIDIEČANOVA HABOVKA 2022

VIDIEČANOVA HABOVKA 2022

VIDIEČANOVA HABOVKA 2022

Regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí
VIDIEČANOVA HABOVKA 

V Košickom kraji vyrastajú budúci skvelí interpreti ľudovej hudby a spevu

Na regionálnom kole postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí VIDIEČANOVA HABOVKA, ktoré sa konalo 9. apríla 2022 v Kasárňach Kulturpark  v Košiciach,  sa súťažilo v troch kategóriách: detské ľudové hudby, detské spevácke skupiny, sólisti speváci a spevácke duá. Súťaže sa zúčastnilo 64 detských talentov, o umiestnení ktorých rozhodovala odborná porota.
Tá zasadala v zložení
Martina Ťasková (predsedníčka poroty), Andrea Rendošová a Milan Rendoš (členovia poroty). Víťazi jednotlivých kategórií postupujú na krajské kolo súťažnej prehliadky, ktoré sa bude konať v Moldave nad Bodvou 13. mája 2022.
Súčasťou podujatia bola tvorivá dielňa Evy Horváth Šúpolie a pálka, na ktorej sa deti aj dospelí naučili postupu výroby dekorácie z prírodných materiálov.

,,Tešíme sa, že hudobný folklór zaznamenáva obľubu aj u najmladšej generácie, z ktorej, ako nám dnes deti dokázali,  vyrastajú budúci skvelí interpreti ľudovej hudby a spevu. Talentované deti rozvíjajú svoj um pod vedením svojich pedagógov a im všetkým patrí srdečná vďaka za udržiavanie nášho jedinečného folklóru a za výchovu detí k nemu. Blahoželáme všetkým zúčastneným talentovaným deťom. Ich odvaha prezentovať sa a zanietenie si zasluhujú náš obdiv“, uviedol Michal Kupec, riaditeľ CKKK.

Vyhlasovateľom a odborným garantom celoslovenskej súťaže je Národné osvetové centrum Bratislava z poverenia Ministerstva kultúry SR. Cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať poznanie hudobného folklóru Slovenska, vzťah detí k tradičnej ľudovej kultúre, rozvíjať štýlové interpretačné schopnosti muzikantov a spevákov,  objavovať nové talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby. Súťaž podporuje rozvoj detských folklórnych súborov aj individuálnych záujemcov, zvyšuje ich umeleckú úroveň, popularizuje výchovu ľudovým umením a poukazuje
na jej význam v komplexnej výchove.

 

Pod textom (Súbory na stiahnutie) prinášame výsledkovú listinu.

 

 

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Molnárova technika pre folklórne súbory

 Čím je publikácia Molnárova technika výnimočná? Folklórne súbory na Slovensku využívajú ako...

METODIKA FOLKLÓRU - TANEC 2

Pozývame vás na stretnutie v rámci cyklu  vzdelávania METODIKA FOLKLÓRU. Zamerané je na...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.