Výtvarné spektrum Košického kraja 2022

Výtvarné spektrum Košického kraja 2022

Výtvarné spektrum Košického kraja 2022

Výtvarné spektrum Košického kraja 2022

VÝTVARNÉ SPEKTRUM KOŠICKÉHO KRAJA PONÚKNE PESTRÚ NÁDIELKU VÝTVARNÝCH DIEL 

Priaznivci výtvarného umenia si môžu vychutnať pestrú nádielku výtvarných diel rôzneho tematického zamerania od autorov, ktorí sa zapojili do súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby
Výtvarné spektrum Košického kraja.  

Do tohoročnej krajskej súťaže, ktorej organizátorom bolo Centrum kultúry Košického kraja v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, postúpilo z jednotlivých okresov 251 výtvarných diel od 112 autorov. Odborná porota v medzinárodnom zložení Noémi Ráczová, Darina Kopková, Júlia Zelená a Tatiana Didenko (Ukrajina), odporučila vystaviť 102 prác od 74 výtvarníkov. 

Tvorcovia prihlasovali do súťaže svoje diela podľa vekových skupín od 15 do 25 rokov a nad
25 rokov, ale aj podľa žánru – v kategórii maľba, grafika, priestorová tvorba, insitná a digitálna tvorba ako aj  experiment. Realizátormi základného regionálneho kola súťaže boli kultúrne zariadenia Košického samosprávneho kraja v Rožňave, Michalovciach, Trebišove, Spišskej Novej Vsi, spoluorganizátorom krajského kola je Východoslovenské múzeum v Košiciach.

„Veľmi nás teší, že po dvoch rokoch útlmu, ktorý sa nepochybne dotkol aj oblasti kultúry,
sa ukazuje opätovný záujem o kultúrno-spoločenské dianie vo všetkých oblastiach záujmovo-umeleckej činnosti. Obzvlášť
v oblasti vizuálneho umenia pociťujeme,
že výtvarníci, ale aj fotografi či filmári neustávali vo svojej tvorbe a majú záujem svoje diela vytvorené počas lockdownu prezentovať pred širokou verejnosťou. Pozitívne vnímame vysoký záujem mládeže o účasť v súťaži Výtvarné spektrum.
Tí najlepší budú mať príležitosť prezentovať seba, ale aj Košický kraj v celoštátnom kole. Verím, že  ich úsilie bude ocenené aj v rámci Slovenska“, povedal Michal Kupec, riaditeľ Centra kultúry Košického kraja.

Podujatie má aj svoju vzdelávaciu časť, ktorou je rozborový seminár s odbornou porotou pre súťažiacich a vystavujúcich autorov regionálnych kôl aj krajského kola.  

V „Súboroch na stiahnutie“ (pod textom) prinášame výsledky  krajského kola súťaže Výtvarné spektrum Košického kraja 2022.

Pre záujemcov o výtvarné umenie bude výstava prístupná v termíne od 24.5. do 26.6. 2022
vo výstavných priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach na Námestí Maratónu mieru 2, vždy v čase otváracích hodín múzea. 

Galéria obrazov

Ďalšie články:

DENNÝ LETNÝ TÁBOR Údolia Bodvy a Rudohoria

Centrum kultúry Košického kraja tento rok pripravuje denný letný tábor plné rôznorodých...

DARGOVSKÁ RUŽA

Obec Svinica Vás pozýva na 52. ročník prehliadky v speve ľudovej piesne DARGOVSKÁ RUŽA, ktorá sa...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.