Cyklus vzdelávania v oblasti TĽK

Cyklus vzdelávania v oblasti TĽK

Cyklus vzdelávania v oblasti TĽK

Cyklus vzdelávania v oblasti TĽK

Pri realizácii cyklu vzdelávania Metodika folklóru, ktorý prebiehal v období 1.3.2021 – 28.2.2022, sme spolupracovali s odbornými pedagógmi a spolupracovníkmi, ktorí majú v oblasti TĽK profesionálne znalosti, praktické skúsenosti, dlhoročnú prax a realizujú terénne výskumy.
Boli nimi:
doc. Mgr. art. Stanislav Marišler, ArtD., choreograf, pedagóg ľudového tanca KTT HTF VŠMU, umelecký vedúci a choreograf SĽUK-u
Mgr. Peter Hrabovský, etnológ, lektor tanca, choreograf, realizátor terénneho výskumu
Martina Vargová, absolventka Súkromného konzervatória v Nitre odbor tanec, interpretka
RNDr. Jozef Topoľovský, interpret a propagátor tradičnej kultúry, vedúci DFSk Parchovianka, realizátor výskumnej činnosti
Katarína Kišidayová, Dis. art., interpretka, hlasová pedagogička, vedúca ľudovej hudby
FS Želiezko pri SZUŠ Vlada Urbana
Mgr. art. Andrea Pitoňáková, pedagogička ľudového tanca, riaditeľka SZUŠ Vlada Urbana
MA Zsófia Kupecová, tanečná pedagogička a umelecká vedúca FS Ilosvai, DFS Kis Ilosvai a Apró Ilosvai
Štefan Varga,  interpret ľudového tanca
Ako hostia v rámci realizácie podujatí boli prizvaní Mária Topoľovská, Ivana Topoľovská, Matej Topoľovský.

V oblasti etnochoreológie a metodiky tanca sa uskutočnil seminár pre účastníkov podujatia Šaffova ostroha, ktoré je postupovou súťažnou prehliadkou sólistov v ľudovom tanci. Témou seminára bola metodika k tancom Verbunk z Branova a Starobapská z Myjavy – povinné tance A kategórie súťaže pre rok 2022. Ďalší praktický seminár určený pre tanečníkov Krokom k tancu poukázal na princípy využitia kroku v ľudovom tanci. Na rovnakom princípe prebiehala tanečná dielňa Modelová ukážka práce v DFS a FS – príprava detí a mládeže na tanečný výkon a ľudový  tanec. Semináre sa stali výborným metodickým návodom pre lektorov v detských a dospelých súboroch. Špecifický praktický seminár, ktorého  témou boli Technická a tanečná príprava detí a mládeže, práca so začiatočníkom rôznych vekových kategórií, základné motívy potrebné pre výučbu ľudového tanca oslovil predovšetkým pedagógov z MŠ a ZŠ. V spolupráci s regionálnou televíziou Štúdiom telKE sme pripravili webinár na tému V Parchovenoch taka mouda, na kabace harom fodra – prednáška a ukážky tradičného odevu obce Parchovany. Podujatie sa konalo priamo v televíznom štúdiu. V oblasti  hudobného folklóru boli témou stretnutí Príprava interpreta na ľudový  spev, základné odporúčania pri príprave programových blokov, príprava na súťaže.

Lektori poskytli záujemcom profesionálne prednášky a prezentácie, témy doplnili informáciami
z vlastnej praxe a výskumov. Vedúca  Odboru  Tradičnej ľudovej kultúry CKKK  Zsuszanna Cehelská verí, že „stretnutia opäť podporili kvalitu činnosti folklórnych kolektívov aj jednotlivcov
z hľadiska pedagogického, metodického, umeleckého“.

Garantom projektu Metodika folklóru bol štatutár CKKK MA Michal Kupec, koordinátorkou Mgr. Marianna Svoreňová, pracovníčka Odboru Tradičnej ľudovej kultúry CKKK.

Za spoluprácu na projekte ďakujeme Kulturparku Kukučínova 2 v Košiciach.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Podujatie finančne podporil Košický samosprávny kraj.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Župné dni a „Festival Košickej župy“ v Košiciach

Župné dni a projekt „Festival Košickej župy“ vyvrcholili v Košiciach „Festival Košickej...

DENNÉ LETNÉ TÁBORY

Aj tento rok pripravuje Centrum kultúry Košického kraja denné letné tábory plné...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.