KONZULTÁCIE pre výtvarníkov

KONZULTÁCIE pre výtvarníkov

KONZULTÁCIE pre výtvarníkov

Vzdelávacou aktivitou v rámci podujatia Výtvarné spektrum Košického kraja boli dňa 13.4.2021 online KONZULTÁCIE pre výtvarníkov, ktorí sa chceli poradiť a vypočuť si odborný názor výtvarnej pedagogičky Mgr. art. Evy Čarnokej na svoju tvorbu. Záujem oň prejavilo 15 autorov z Košíc a okolia s viac ako 50 výtvarnými dielami. Lektorka bola výtvarníkom nápomocná pri výbere prác do súťaže, odbornými radami, ale aj odporúčaniami pre ďalšie smerovanie tvorby zúčastnených autorov.

Výtvarné spektrum Košického kraja  je krajská súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby, ktorej organizátorom je Centrum kultúry Košického kraja so sídlom v Košiciach. Prihlasovanie do súťaže je spustené v termíne od 12. – 26.4.2021 cez elektronický systém Národného osvetového centra Bratislava https://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vytvarne-spektrum/, kde sú uverejnené aj propozície súťaže.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Výtvarné spektrum Košického kraja

Centrum kultúry Košického kraja (CKKK) v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach, v zriaďovateľskej pôsobnosti...

Aktivity v oblasti vizuálneho umenia

Napriek pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácii, nemožnosti realizovať hromadné kultúrne podujatia vo všetkých oblastiach umenia, nezložilo CKKK hlavu do dlaní a neostalo nečinné ...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.