REC-PLAY 2021

REC-PLAY 2021

REC-PLAY 2021

REC-PLAY 2021

prehliadka videotvorby mladých

Súťažná prehliadka videotvorby mladých  REC-PLAY 2021 sa aj tento rok konala v čase nepriaznivej epidemiologickej situácie, ktorej sa muselo všetko prispôsobiť. Organizátor súťaže Centrum kultúry Košického kraja, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj, predložil odbornej porote na hodnotenie 19 prihlásených filmov od 10 autorov a 4 kolektívov v jednotlivých vekových aj žánrových kategóriách. Porota v zložení Róbert Rampáček a Peter Šimkanin hodnotila súťažné snímky online dňa 8.4.2021. Na ocenenie TOP film navrhla 4 filmy, čestné uznanie získalo 9 filmov. Všetky ocenené diela tak postupujú do krajského kola súťaže Cineama 2021, ktoré sa uskutoční v Rožňave. Napriek nízkemu počtu prihlásených diel oproti predchádzajúcim rokom sa našlo niekoľko zaujímavých. Prevažovali animované diela, no nechýbali ani experimenty, hraný film, či dokument. Počtom filmov bola najviaczastúpená kategória autorov do 16 rokov (7 filmov), za ňou nasledovala kategória nad 21 rokov (6 filmov), s najmenším počtom diel bola zastúpená veková kategória od 16 do 21 rokov (4 filmy), V kategórii minútových filmov boli prihlásené 2 filmy.

Predseda poroty Róbert Rampáček považuje za zaujímavý prvok tohoročnej súťaže zapojenie rodinných príslušníkov do výroby napr. animovaných filmov. Ako sám povedal: „V bežných rokoch by to bolo v amatérskych podmienkach prirodzeným riešením, hľadať podporu pri tvorbe doma. Ale pokiaľ berieme do úvahy dlhodobý lockdown, ktorým deti a rodičia prechádzajú, je možnosť filmovej tvorby ako zdieľania spoločného „rodinného“ času veľmi povzbudivým a obdivuhodným činom.“

Súťažné prehliadky tohto druhu majú aj svoju vzdelávaciu časť, ktorou je zvyčajne rozborový seminár určený autorom s členmi odbornej poroty. Dňa 15.apríla sa konalo online stretnutie tvorcov krátkych videofilmov s porotou, kde sa vytvoril priestor na zhodnotenie celkovej úrovne súťažných snímkov, odporúčania pre autorov pre ich ďalšiu tvorbu, aj výzvu  poroty zúčastneným filmárom, aby naďalej pokračovali v tejto tvorivej činnosti a rozvíjali ju.

Ďakujeme všetkým autorom, ktorí sa do súťaže REC- PLAY zapojili a postupujúcim držíme palce v ďalšom kole súťaže.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Župné dni a „Festival Košickej župy“ v Košiciach

Župné dni a projekt „Festival Košickej župy“ vyvrcholili v Košiciach „Festival Košickej...

KLENOTY KRAJA

Klenoty kraja Súťažná prehliadka dospelých folklórnych súborov Košického kraja Súčasťou aprílového štartu...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.