AMFO 2021

Regionálna postupová súťaž amatérskej fotografie pre okresy Košice I – IV a Košice-okolie – AMFO 2021 Regionálne kolo súťaže amatérskej fotografie pre okresy Košice a Košice okolie, ktoré realizovalo kultúrne zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja sa konalo 19. marca 2021. Do súťaže sa zapojilo 28 autorov z Košíc a okolia so 187 fotografiami. Autori … Čítať ďalej AMFO 2021