AMFO 2021

AMFO 2021

AMFO 2021

AMFO 2021

Regionálna postupová súťaž amatérskej fotografie pre okresy Košice I – IV a Košice-okolie – AMFO 2021

Regionálne kolo súťaže amatérskej fotografie pre okresy Košice a Košice okolie, ktoré realizovalo kultúrne zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja sa konalo 19. marca 2021. Do súťaže sa zapojilo 28 autorov z Košíc a okolia so 187 fotografiami. Autori prihlasovali svoje diela podľa veku: do 15 rokov, od 15 do 25 rokov a nad 25 rokov v kategóriách čierno-biela fotografia, farebná fotografia, cyklus a seriál, experiment. Odborná porota v medzinárodnom zložení  Vladimír Eliáš, Michaela Eliáš a Cosmin Berghean (Rumunsko) hodnotila súťažné diela online a odporučila vystaviť 86 fotografií od 28 účastníkov súťaže.   

 Oproti predchádzajúcim ročníkom sa tohtoročnej súťaže zúčastnil síce menší počet autorov, avšak pozitívom je, že najviac zastúpenou vekovou kategóriou s pozoruhodnými prácami bola práve stredoškolská mládež. Kategória autorov do 15 rokov nebola zastúpená vôbec, čo bolo spôsobené viac ako ročnou absenciou detí v záujmových krúžkoch.

Z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácie, zákazu vychádzania a zákazu realizovania hromadných kultúrnych podujatí, sa organizátori rozhodli usporiadať virtuálnu výstavu, ktorá bude prezentáciou tých najlepších diel od  všetkých účastníkov, ktorí sa do súťaže zapojili. Záujemcovia si ju budú môcť pozrieť na stránke www.ckkk.sk od      

29. marca 2021, kedy sa online formou uskutoční aj rozborový seminár s predsedom poroty a  autormi k vystaveným dielam.

Celkovo 64 ocenených fotografií postupuje do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční v Spišskej Novej Vsi. V kontexte všetkých súťažných diel z celého Košického kraja navrhne krajská odborná porota na ocenenie a postup do celoštátnej súťaže tie najzaujímavejšie.

Všetkým autorom želáme do ďalšej tvorby veľa tvorivých nápadov a úspechov v ďalších kolách súťaže.

Súbory na stiahnutie:

Ďalšie články:

Folkloristi z Košického kraja vo Východnej

Košický kraj na najväčšom Folklórnom festivale Východná na Slovensku Košický samosprávny kraj...

Básnici vdýchli život slovám.

Vyhodnotenie súťaže Slovom a obrazom – literárna časť Písanie básní sa pre mnohých...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.