Molnárova technika pre folklórne súbory

Molnárova technika pre folklórne súbory

Molnárova technika pre folklórne súbory

Molnárova technika pre folklórne súbory

 Čím je publikácia Molnárova technika výnimočná?

Folklórne súbory na Slovensku využívajú ako doplnok k technike ľudového tanca techniku tanca klasického. Tá je vhodná najmä v prípade, ak sa interpret, resp. FS venuje vysokej štylizácii ľudového materiálu. Naopak tradičnému charakterovému pohybu táto tanečná technika nemusí prospievať. 

Pre kolektívy, ktoré sa chcú venovať tanečnému materiálu v autentickejšom a tradičnejšom prevedení tak chýba tanečná technika, ktorá by komplexne pripravila interpreta na performanciu. Chýba nám totiž tanečná technika, ktorá necháva tanečníka v jeho prirodzenom pohybe objavovať balans, os, rotačný pohyb, silu a eleváciu v skoku.

Molnárovú techniku vyvinul István Molnár (1908-1987), maďarský choreograf, tanečník, výskumník ľudového tanca. Jedinečnosť ním vyvinutého pohybového systému spočíva v tom, že rozvíja  tanečníka (hlavne v oblasti techniky rotácie, skokov a  udržania rovnováhy) na vysokú úroveň bez toho, aby menil jeho pôvodnú, charakteristickú pohybovú kultúru. 

Molnárova technika je ideálnym doplnkom k technike ľudového tanca, pretože nemení charakterový prejav tanečného materiálu, v tomto prípade ľudového tanca. Našim cieľom je túto techniku udomácniť aj na Slovensku, preto sme sa rozhodli vydať dvojjazyčnú metodickú publikáciu, ktorej súčasťou je aj USB kľúč s názornými ukážkami lekcií.

Galéria obrazov

Externý odkaz:

Ďalšie články:

Vesmír očami detí 2024

Regionálne kolo celoslovenskej postupovej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí XXIX. organizuje opäť...

CINEAMA 2024

32. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Informácie k regionálnej súťaži pre...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.