Kontakt

Aktualizované: 7. júna 2024

Kontakt

Kontakt

Email: info@ckkk.sk

Sídlo: Hrnčiarska 9, 040 01 Košice
Poštová adresa: Hlavná 52, 045 01 Moldava nad Bodvou

Pracoviská centra kultúry:
Košice 040 01, Hrnčiarska 9
Moldava nad Bodvou 045 01, Hlavná 52
Bidovce 044 45, 206
Medzev 044 25, Štóska 174

Ďalšie pracoviská:
Pamätný dom Zoltána Fábryho, Štós 044 26, 189
Pamätník oslobodenia a víťazstva a sieň bojovej slávy (Dargovský priesmyk)


Riaditeľ
MA Michal Kupec
Email: riaditel@ckkk.sk
Tel: +421 917 529 349


Úsek odbornej činnosti, práca s talentom
Tel: 055/671 45 92

Katarína Bartóková
Vedúca úseku odbornej činnosti, práca s talentom,
Vedúca pracoviska v Moldave nad Bodvou
Email: katarina.bartokova@ckkk.sk
Tel: +421 917 529 347


Odbor tradičnej ľudovej kultúry
Tel: 055/460 70 35, +421 917 472 555

Mgr. Zsuzsanna Cehelská
Vedúca odboru tradičnej ľudovej kultúry
Email: zsuzsanna.cehelska@ckkk.sk

Ing. Lenka Gogová
Metodička tradičnej ľudovej kultúry
Email: lenka.gogova@ckkk.sk

Mgr. Marianna Svoreňová
Metodička tradičnej ľudovej kultúry
Email: marianna.svorenova@ckkk.sk

MA Zsófia Kupecová
Metodička tradičnej ľudovej kultúry
Email: zsofia.kupecova@ckkk.sk


Odbor kultúrno – osvetovej činnosti
Tel: 055/460 70 35

Mgr. Helga Tomondyová
Vedúca odboru kultúrno – osvetovej činnosti
Krajská koordinátorka, odborná pracovníčka pre výtvarnú tvorbu
Email: helga.tomondyova@ckkk.sk
Tel: +421 915 892 007

Katarína Končová
Referentka kultúrno – osvetovej činnosti
Odborná pracovníčka pre divadlo, literatúru a umelecký prednes
Email: katarina.koncova@ckkk.sk
Tel: +421 908 657 974

Ing. Zdenka Semanová
Referentka kultúrno – osvetovej činnosti
Odborná pracovníčka pre hudbu a spev
Email: zdenka.semanova@ckkk.sk
Tel: 055/460 70 35

Ing. Krisztián Zeman
Referent kultúrno – osvetovej činnosti,
Odborný pracovník pre fotografiu a film, zodpovedná osoba za Pamätný dom Zoltána Fábryho v Štóse
Email: krisztian.zeman@ckkk.sk
Tel: +421 951 821 516


Odbor regionálnej a menšinovej kultúry
Tel: +421 917 525 677

doc. Ing. Ladislav Mixtaj
Vedúci odboru regionálnej a menšinovej kultúry
Regionálny koordinátor, vedúci pracoviska v Bidovciach a zodpovedná osoba za Areál Pamätníka víťazstva v Dargovskom priesmyku
Email: ladislav.mixtaj@ckkk.sk


Vysunuté pracovisko Hvezdáreň a planetárium Medzev
Tel: 055/466 36 75, +421 917 178 276

Bc. Oľga Ballaschová
Vedúca pracoviska Hvezdáreň a planetárium Medzev
Email: olga.ballaschova@ckkk.sk

Tomáš Čabala
Referent astronómie
Email: tomas.cabala@ckkk.sk


Oddelenie marketingu
Email: marketing@ckkk.sk

Mikuláš Szabó, MBA
Vedúci oddelenia marketingu
Email: mikulas.szabo@ckkk.sk


Úsek hospodárenia a správy
Tel: 055/6714590

Ing. Andrea Kuzma
Vedúca úseku hospodárenia
Email: andrea.kuzma@ckkk.sk

Ing. Monika Focková
Referentka hospodárenia a správy
Email: monika.fockova@ckkk.sk

Máte nejaké nezodpovedané otázky?

Zanechajte nám odkaz a my Vám odpovieme.

Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.