NAjnovšie pridané podujatie

TANCE A ZVYKY ABOVA
Vybrané aktivity
O nás
Zadaním emailovej adresi súhlasíte s jeho spracovaním pre marketingové účely.
Objavujeme …

podporujeme a rozvíjame mladé talenty v spolupráci so školami

Uchovávame …

pestujeme pozitívny vzťah k tradíciám, prezentujeme a šírime ich bohatstvo

Revitalizujeme …

podujatiami oživujeme region a ten dýcha udalosťami

Aktivity a novinky

Kultúrne zariadenie iba v online priestore

Centrum kultúry Košického kraja na základe opatrení v boji proti šíreniu koronavírusu, ktoré zakazujú organizovať hromadné podujatia, pripravuje a realizuje podujatia v online priestore. Podporujeme činnosť aktérov v umeleckých oblastiach. ...

O zriadení centra kultúry

V rámci racionalizácie kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK), schválilo zastupiteľstvo KSK  zlúčenie Kultúrneho centra Abova v Bidovciach s Kultúrnym centrom Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou. ...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.