Pietny akt kladenia vencov

Pietny akt kladenia vencov

Pietny akt kladenia vencov

Pietny akt kladenia vencov

Pri Pamätníku víťazstva a oslobodenia v Dargovskom priesmyku prebehne pietny akt kladenia vencov.

Košický samosprávny kraj v spolupráci so župnou kultúrnou organizáciou – Centrom kultúry Košického kraja, Okresným úradom Košice – okolie a okolitými obcami organizuje dňa 18. januára 2023 pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 78. výročia prekročenia priesmyku jednotkami Červenej armády na prelome rokov 1944/45 a následného oslobodzovania okolitých obcí, ako aj samotných Košíc.

Pamätník oslobodenia a víťazstva v Dargovskom priesmyku je jedným z kľúčových pamätných miest v Košickom kraji, pri ktorom sa každoročne konajú pietne akty kladenia vencov na počesť obetiam bojov II. svetovej vojny. Vďaka rekonštrukčným prácam, ktoré Košický samosprávny kraj realizoval v rokoch 2021 a 2022 je pamätník opäť dôstojným miestom úcty a vďaky. „Na rekonštrukcii tohto pamätníka mi mimoriadne záležalo a od svojho nástupu na Úrad KSK som tento cieľ vnímal ako záväzok voči východniarom. Zrekonštruovaný pamätník tak bude i naďalej strážiť dôležitý  historický odkaz a udržiavať úctu voči padlým, ktorí nám priniesli slobodu a položili pritom život,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Na pietnom akte kladenia vencov pri pamätníku v Dargovskom priesmyku so začiatkom o 11.00 budú prítomní zástupcovia štátnej a verejnej správy, samospráv, občianskych združení a vítaná je aj široká verejnosť.

Súčasťou podujatia bude pre jeho účastníkov v tento deň sprístupnenie Siene bojovej slávy, ktorá je v tomto zimnom období dočasne zatvorená.  Sieň bojovej slávy je súčasťou areálu Pamätníka víťazstva v Dargovskom priesmyku a nachádza sa v nej expozícia autentických pozostatkov zbraní, ich častí a iných artefaktov, ktoré boli nájdené na miestach bojov o Dargovský priesmyk.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

CINEAMA 2024

32. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby Informácie k regionálnej súťaži pre...

FESTIVAL UMENIA MÚZY 2024

Priaznivcov umenia od tých najmladších až po seniorov pozývame na multižánrový Festival...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.