Týždeň vedy a techniky 2023

Týždeň vedy a techniky 2023

Týždeň vedy a techniky 2023

Týždeň vedy a techniky 2023

Každoročne sa hvezdáreň Medzev, pracovisko CKKK zapája do podujatia: Týždeň vedy a techniky, ktoré má v tomto roku podtitul: Po kroku k pokroku.

Propagácia vedy a inovácií je zaujímavá pre všetkých.

Pripravili sme krátku prezentáciu o vzniku planetária v Medzev pri príležitosti jeho „10. narodenín“, výstavu meteoritov,  v prípade priaznivého počasia pozorovanie Slnka a hry so solárnymi hračkami či dokumentárny film o lete prvého Slováka do vesmíru.

Podujatie je vhodné pre základné a stredné školy vo hvezdárni Medzev, Štóska 174

Dátum: 8.11., 9.11., 10.11.2023 v čase od 9:00 do 12:00 h /od stredy do piatka/

Vstupné: 2 eurá na žiaka

Na podujatie je vhodné sa vopred prihlásiť z kapacitných dôvodov

Kontakt: 0917 178 276

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.