Umenie v čitárni / Daniel Pastucha – fotografie

Umenie v čitárni / Daniel Pastucha – fotografie

Umenie v čitárni / Daniel Pastucha – fotografie

Umenie v čitárni / Daniel Pastucha – fotografie

Centrum kultúry Košického kraja a Verejná knižnica Jána Bocatia  (VKJB) v Košiciach už niekoľko rokov prezentujú vizuálnu tvorbu autorov z Košického kraja v rámci výstav pod názvom UMENIE V ČITÁRNI. 

Počas letných mesiacov si od 3. júna 2024 budú môcť návštevníci čitárne, ale aj široká verejnosť pozrieť výber z fotografickej tvorby autora Daniela Pastuchu, EFIAP, AZSF v priestoroch čitárne VKJB na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach.

Daniel Pastucha začínal s fotografovaním s otcovým Flexaretom v roku 1976 vo veku 12 rokov v Kežmarku. Počas stredoškolského štúdia ďalej zbieral skúsenosti z dostupnej literatúry a vo fotokrúžku kežmarského gymnázia. Nemalou mierou ho formoval a odovzdával mu cenné skúsenosti fotograf Vladimír Koštial z Tatranskej Lomnice. Fotografovaniu sa venoval aj počas štúdia na Elektrotechnickej fakulte VŠT v Košiciach, kde absolvoval v roku 1987. V začiatkoch sa venoval prevažne dokumentárnej tvorbe a experimentom v tmavej komore.

Od roku 2017 je členom Združenia košických fotografov K91 a ZSF. Obľúbenými témami sú architektúra, krajina a dokument, pričom k jednotlivým témam pristupuje s istou dávkou tvorivej invencie a snaží sa o originálne spracovanie jednotlivých tém, často sa dostáva až do polohy surreálna a experimentu. Svoje vzdelávanie v oblasti fotografie si rozširuje okrem iného účasťou na workshopoch s osobnosťami slovenskej a českej fotografie ako Jindřich Štreit, Róbert Vano, Rudolf Lengyel, Petra Cepková, Matúš Zajac, Gabriel Kosmály, Robo Kočan a ďalší.

Pravidelne sa zúčastňuje fotografických súťaží na Slovensku i v zahraničí. Z mnohých ocenení možno spomenúť: Strieborná medaila a čestné uznanie na Cassovia Foto 2016, strieborná a bronzová medaila FIAP na Fotofóre Ružomberok 2018, strieborná medaila, čestné uznanie a Cena SFF na 13. a 14. na Bienále fotografie Slovensko moje (2018, 2020), Hlavná cena na celoštátnom kole AMFO 2019 v Nitre za fotografie Torzo 1- 4  a prvá cena na krajskom kole AMFO 2020. Bronzový odznak na One Eyland Top 10 World B&W Photographers 2019. Zlatá medaila na salóne Macedonia Circuit 2020 a zlatá medaila na Castles of Carpathia na Ukrajine v roku 2020. Jeho fotografie boli viackrát publikované v časopise Československá fotografie.

V roku 2019 mu bol udelený medzinárodný titul AFIAP a v roku 2021 tituly EFIAP a AZSF. V roku 2022 bol predsedom poroty 54. ročníka medzinárodnej súťaže Fotofórum Ružomberok.

Okrem účasti na mnohých spoločných výstavách doma i v zahraničí mal tieto autorské výstavy: Línie – Košice (2017), Cestou, necestou – Rzeszów, Poľsko (2019), Start Art II – Bratislava (2020), RestArt – Košice (2021) a Komárno (2022).

Aktívne sa zúčastňuje na fotografickom dianí na Slovensku i v zahraničí. Od roku 2023 je predsedom Združenia košických fotografov K91.

Záujemcovia si môžu pozrieť výstavu do 23.9.2024 v čase otváracích hodín VKJB.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Folkloristi z Košického kraja vo Východnej

Košický kraj na najväčšom Folklórnom festivale Východná na Slovensku Košický samosprávny kraj...

Básnici vdýchli život slovám.

Vyhodnotenie súťaže Slovom a obrazom – literárna časť Písanie básní sa pre mnohých...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.