Vidiečanova Habovka kraj

Vidiečanova Habovka kraj

Vidiečanova Habovka kraj

Vidiečanova Habovka kraj

Bodkou za regionálnymi  kolami súťaže a prehliadky hudobného folklóru dospelých  VIDIEČANOVA HABOVKA, bolo jej  krajské  kolo, ktoré sa uskutočnilo  14.10.2023 v Divadle Thália, Mojmírova 1, Košice. 

Vyše 150 účastníkov súťažilo v troch kategóriách a odborná porota udelila tieto  ocenenia: 

SPEVÁCKE SKUPINY: 

Priamy postup: Folklórna skupina Pantľička (Košická Belá);  

Návrhy na postup: 1. návrh na postup: Folklórna skupina Kliperčan (Žakarovce);  2. návrh na postup Dievčenská spevácka skupina FS Dubina (Rožňava) 

Zlaté pásmo: Občianske združenie Folklórna skupina Parobci z Dvorianok (Dvorianky)

Strieborné pásmo: Mužská spevácka skupina Košicki śpivaci (Košice); Folklórna skupina Kluknavčanka (Kluknava); Folklórna skupina Komanička (Nový Ruskov); Ženská folklórna spevácka skupina Harčarki z Pozdišovec (Pozdišovce);  Hnojňaňe z Mihaľovec (Vinné); Folklórna skupina Hôra Rejdová – ženy (Rejdová)

SÓLISTI A SPEVÁCKE DUÁ:

Priamy postup: Spevácke duo  Monika Németová, Lucia Jarošíková (Skároš)

Návrhy na postup: 1. návrh na postup: Jozef Kolesár (Dvorianky); 2. návrh na postup Gabriela Dulovičová (Gelnica) 

Zlaté pásmo: Oľga Zatrochová (Gemerská Poloma); Iveta Répássyová (Rožňava);  Klára Geletková (Košice)

Strieborné pásmo: Jozef Novák (Plechotice), Blažena Marcinová, Silvia Koščová (Tušice)

ĽUDOVÉ HUDBY

Priamy postup: Ľudová hudba Mateja Topoľovského (Košice)

Návrh na postup: Sajó Banda (Drnava)

Zlaté pásmo: Ľudová hudba Hajviar (Rožňava)

Výsledky boli  vyhlásené  v Galaprograme festivalu tradičnej kultúry Esencia,  v ktorom účinkovali aj Laureáti z jednotlivých kategórií. Ceny súťažiacim odovzdal riaditeľ CKKK p. Michal Kupec, podpredseda KSK Ladislav Lörinc  a  prof.  Bernard Garaj, predseda odbornej poroty.  

Laureáti  postupujú na celoštátnu prehliadku, ktorá sa bude konať 17. – 19. novembra 2023 v Habovke.

Vyhlasovateľom, odborným garantom a hlavným finančným partnerom oboch súťaží je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. 

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.