Výstava k 78. výročiu ukončenia II. svetovej vojny

Výstava k 78. výročiu ukončenia II. svetovej vojny

Výstava k 78. výročiu ukončenia II. svetovej vojny

Výstava k 78. výročiu ukončenia II. svetovej vojny

Centrum kultúry košického kraja v spolupráci  s Východoslovenským múzeom v Košiciach pripravujú mimoriadnu krátkodobú expozíciu v Sieni bojovej slávy pri Pamätníku víťazstva v Dargovskom priesmyku. 

Výstava sa otvorí 8. mája pri príležitosti 78. výročia ukončenia II. svetovej vojny v Európe a bude prístupná počas dňa v čase od 10. 00 do 17. 00.

V Sieni bojovej slávy sú vystavené militárie, ktoré sa našli v priľahlých lesoch v okolí Dargovského priesmyku a pochádzajú priamo z bojiska z obdobia prelomov rokov 1944-45, kedy v týchto oblastiach prebiehali ťažké boje medzi postupujúcou Červenou armádou a ustupujúcimi jednotkami nemeckého Wehrmachtu. Sieň je otvorená verejnosti v letných mesiacoch v určených časoch a pri výnimočných príležitostiach sa trvalá expozícia krátkodobo obohacuje o hodnotné exempláre dobových zbraní, uniforiem, súčastí výzbroje a iných predmetov zo zbierkového fondu militárií Východoslovenského múzea v Košiciach.

Pri tejto príležitosti Vás radi privítame dňa 8. mája v areáli Pamätníka víťazstva v Dargovskom priesmyku.

Vstupné je dobrovoľné.

Ďalšie články:

Molnárova technika pre folklórne súbory

 Čím je publikácia Molnárova technika výnimočná? Folklórne súbory na Slovensku využívajú ako...

METODIKA FOLKLÓRU - TANEC 2

Pozývame vás na stretnutie v rámci cyklu  vzdelávania METODIKA FOLKLÓRU. Zamerané je na...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.