KONZULTÁCIE PRE VÝTVARNÍKOV

KONZULTÁCIE PRE VÝTVARNÍKOV

KONZULTÁCIE PRE VÝTVARNÍKOV

KONZULTÁCIE PRE VÝTVARNÍKOV

Termín prihlasovania diel do jubilejného 60.ročníka krajskej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2023 sa pomaly blíži. Uzávierka je 28. marca.

Do súťaže sa každoročne zapájajú autori z celého Košického kraja, viacerí však túto možnosť prezentácie vlastnej tvorby objavili prvýkrát. Mnohí autori sa nevedia tiež rozhodnúť, ktoré diela by mohli do súťaže prihlásiť, prípadne či sú vhodné na túto súťažnú výstavu.  Aj to bol dôvod, aby Centrum kultúry Košického kraja podalo pomocnú ruku výtvarníkom a podporilo ich talent formou Konzultácií s odbornými lektorkami akad. maliarkou Darinou Kopkovou a Mgr. art. Evou Čarnokou. Podujatie sa uskutočnilo dňa 23.2.2023 v priestoroch ZUŠ-VO Kováčska 43, ktorá v rámci spolupráce poskytla krásne priestory vo svojej Galérii-43. Účastníci podujatia priniesli diela, o ktorých chceli debatovať s odborníkmi a vypočuť si ich názor. Zároveň sa oboznámili aj s propozíciami súťaže a systémom prihlasovania. Lektorky zvolili formu individuálneho prístupu ku každému autorovi, poskytli vzácne rady a povzbudili ich do ďalšej tvorby.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Abovské folklórne slávnosti

Festival ľudovej kultúry abovského regiónu 9. september 2023, Skároš Centrum kultúry Košického...

ESENCIA folklóru Košického kraja

Košický kraj na najväčšom folklórnom festivale Východná na Slovensku Folklórny festival Východná...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.