Astronomicko-fotografická súťaž

Astronomicko-fotografická súťaž

Astronomicko-fotografická súťaž
Slovenská ústredná hvezdáreň v spolupráci so Slovenským zväzom astronómov, Slovenskou astronomickou
spoločnosťou pri SAV a hvezdárňami na Slovensku vyhlasuje 11. ročník medzinárodnej fotografickej súťaže so zameraním na problematiku svetelného znečistenia.

Cieľom súťaže je osveta v oblasti problematiky svetelného znečistenia a propagácia správneho svietenia. Organizátori chcú aj takto upozorniť na tento vážny environmentálny problém súčasnej civilizácie. Fotografie budú použité pri propagácii nutnosti zachovania nočného životného prostredia.

Priaznivci fotografie a astronómie, uzávierka súťaže „Svieťme si na cestu… nie na hviezdy“ bude 20. októbra 2021.

Vezmite teraz namiesto ďalekohľadov do rúk fotoaparát a posielajte, čo neuniklo vašemu pozornému oku.
Tešíme sa na vaše súťažné práce!

Prihlasovací formulár a informácie o podmienkach súťaže nájdete na stránke:
http://suh.sk/organizujeme/sutaze/svieme-si-na-cestunie-na-hviezdy
ako aj na:
stránke SZA

Ďalšie články:

Sieň bojovej slávy je dočasne zatvorená

Oznamujeme, že Sieň bojovej slávy v areáli Pamätníka oslobodenia a víťazstva na...

Hvezdáreň Medzev dočasne zatvorená

Od 18.10.2022 do 21.10.2022 bude hvezdáreň Medzev, pracovisko CKKK, zatvorená z dôvodu...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.