O zriadení centra kultúry

O zriadení centra kultúry

O zriadení centra kultúry

O zriadení centra kultúry

V rámci racionalizácie kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK), schválilo zastupiteľstvo KSK  zlúčenie Kultúrneho centra Abova v Bidovciach s Kultúrnym centrom Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou. Na základe Uznesenia č. 384/2020 z 18. zasadnutia Zastupiteľstva KSK zo dňa 15. 5. 2020, platnosťou od 1.1.2021 tak vznikla nová inštitúcia s názvom Centrum kultúry Košického kraja so sídlom na Hrnčiarskej 9 v Košiciach.

Súčasťou tejto organizácie s krajskou pôsobnosťou je aj vysunuté pracovisko v Bidovciach pre oblasť Abova, v Moldave nad Bodvou pre oblasť Údolia Bodvy a Rudohoria, Hvezdáreň a planetárium v Medzeve a Fábryho dom v Štóse. Od roku 2021 je v správe kultúrnej inštitúcie Pamätník oslobodenia a víťazstva a Sieň bojovej slávy na Dargove (Dargovský priesmyk).  

Poštová adresa organizácie: Moldave nad Bodvou, Hlavná 52.

Ďalšie články:

Festival Košickej župy v rámci Župných dní 2024

Centrum kultúry Košického kraja, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, bolo úspešné v rámci...

KLENOTY KRAJA

Klenoty kraja Súťažná prehliadka dospelých folklórnych súborov Košického kraja Súčasťou aprílového štartu...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.