Súbory Košického kraja bodovali

Súbory Košického kraja bodovali

Súbory Košického kraja bodovali

Súbory Košického kraja bodovali

Súbory z Košického kraja bodovali na celoštátnej súťaži Jazykom tanca 2021 

Na Celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení Jazykom tanca 2021 reprezentovali Košický kraj folklórne kolektívy z Košíc, Košickej Novej Vsi, Veľkej Idy, Margecian a Krompách. Podľa súťažných propozícií prezentovali svoje umelecké programy v kategórii komponovaných scénických autorských programov. Ocenenie si zo súťaže prevzali viaceré súbory z Košického kraja. V Zlatom pásme si ocenenie prevzala Folklórna skupina Švarkare z Košickej Novej Vsi, Folklórny súbor Borievka z Košíc, Folklórny súbor Hornád z Košíc aj Folkórny súbor Ilosvai z Veľkej Idy. Laureát a ďalší ocenení budú prezentovaní v scénických programoch na Folklórnom festivale Východná a festivale neprofesionálneho umenia Tvor•BA v Bratislave.

Súťaž národopisných a tanečných ochotníckych súborov sa koná od roku 1950. V posledných dvoch rokoch poznačila folklórne podujatia ako aj činnosť folklórnych súborov pandémia. Aj napriek absencii tréningov folkloristov sa Národné osvetové centrum Bratislava ako vyhlasovateľ súťaže rozhodlo aj tento rok zorganizovať túto súťaž s dlhoročnou tradíciou. Jej cieľom je vytvárať priestor na prezentáciu tvorby neprofesionálnych folklórnych kolektívov, podporovať ich rozvoj a zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a predovšetkým poukazovať na význam tradičnej ľudovej kultúry a viesť k jej poznávaniu. V tomto roku súťažiace kolektívy prezentovali pred medzinárodnou odbornou porotou videozáznamy vlastného umeleckého programu. Ich vystúpenia hodnotila porota zložená z odborníkov. 

 
Umiestnenie folklórnych kolektívov z Košického kraja:

ZLATÉ PÁSMO

#Paripa 

Interpretácia: FSk Škvarkare (Košická Nová Ves) 

Námet: Jaroslava Zelinková, Michal Zelinka

Výber tanečného a hudobného materiálu: Tomáš Ondruš, Jaroslava Zelinková, Michal Zelinka 

Réžia: Roman Sorger, Jaroslava Zelinková, Michal Zelinka

Scenár: Tomáš Ondruš, Jaroslava Zelinková, Michal Zelinka, Michaela Valiková

Dramaturgia: Roman Sorger

Hudobná réžia a spracovanie: Michal Zelinka

Choreografia: Slavomír Ondejka 

Kostýmy: Tomáš Ondruš

 

Svetlom napísané

Interpretácia: FS Borievka (Košice)

Námet, dramaturgia a choreografia: Ján Vajda 

Hudobná úprava: Radoslav Kertis

 

Veci, čo sa dejú 

Interpretácia: FS Hornád (Košice) 

Autor: Štefan Štec 

 

1-2-3 a NON 

Interpretácia: FS Ilosvai (Veľká Ida)

Choreografia: Kocsis Enikő, Fitos Dezső

Dramaturgia: Nagy Orsolya

Hudobná réžia: Csoóri Sándor

Produkcia: Michal Kupec

 

BRONZOVÉ PÁSMO

Z chlapca vojak 

Interpretácia: FSk Jadlovec (Margecany), DFS Margarétka (Margecany), DFS Jadlovček (Margecany), FS Krompašan (Krompachy), DFS Krompašanček (Krompachy) 

Autor: Jozef Gajdoš

Spoluautorka: Terézia Slovinská

 

Odborná porota udelila (okrem iných) Cenu za objavné a originálne divadelno-inscenačné prístupy FS Ilosvai (Veľká Ida) za dielo 1-2-3 a NON. Za laureáta Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení Jazykom tanca 2021 vyhlásila FS Hornád za dielo Veci, čo sa dejú. 


V dňoch 5. – 8.7.2021 sa konal 42. ročník Medzinárodného akademického festivalu vysokoškolských folklórnych súborov Akademická Nitra. Porotcovia online hodnotili súťažné choreografie poslané vo forme videozáznamov.

Z košických súborov sa súťažnej prehliadky zúčastnili FS Hornád a FS Borievka. FS Borievka získal Cenu za funkčné využitie hudobných a tanečných prostriedkov v kontexte scénografie. FS Hornád sa stal laureátom festivalu 42. Akademická Nitra. 

Ďalšie články:

Festival Košickej župy v rámci Župných dní 2024

Centrum kultúry Košického kraja, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, bolo úspešné v rámci...

KLENOTY KRAJA

Klenoty kraja Súťažná prehliadka dospelých folklórnych súborov Košického kraja Súčasťou aprílového štartu...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.