25 rokov Hvezdárne

25 rokov Hvezdárne

25 rokov Hvezdárne

Hvezdáreň a planetárium Medzev
je jediné zariadenie svojho druhu v okrese Košice – okolie, ktoré plní úlohy podľa štandardov
pre astronomické zariadenia. Astronómiu a príbuzné prírodné vedy približuje a popularizuje verejnosti už 25 rokov.

Významné jubileum sme si priamo vo hvezdárni pripomenuli 13.3.2021 v rámci Medzinárodného dňa hvezdární a planetárií. Súčasťou podujatia bolo slávnostné odovzdanie zrekonštruovanej kupoly a novej pozorovacej techniky v kupole do užívania. Pre verejnosť sa uskutočnila prehliadka hvezdárne s odborným výkladom. Počasie nám vyšlo v ústrety a bolo tak možné vyskúšať novú techniku pri pozorovaní oblohy.

Vzácnym hosťom podujatia bol predseda Košického samosprávneho kraja
Ing. Rastislav Trnka, ktorý nad podujatím prevzal záštitu.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Cyklus vzdelávania v oblasti TĽK

Pri realizácii cyklu vzdelávania Metodika folklóru, ktorý prebiehal v období 1.3.2021 – 28.2.2022,...

Klenoty kraja sa predstavili v Košiciach

KLENOTY KRAJA Festival tradičnej ľudovej kultúry Košického kraja 20.– 21. máj 2022...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.