25 rokov Hvezdárne

25 rokov Hvezdárne

25 rokov Hvezdárne

Hvezdáreň a planetárium Medzev
je jediné zariadenie svojho druhu v okrese Košice – okolie, ktoré plní úlohy podľa štandardov
pre astronomické zariadenia. Astronómiu a príbuzné prírodné vedy približuje a popularizuje verejnosti už 25 rokov.

Významné jubileum sme si priamo vo hvezdárni pripomenuli 13.3.2021 v rámci Medzinárodného dňa hvezdární a planetárií. Súčasťou podujatia bolo slávnostné odovzdanie zrekonštruovanej kupoly a novej pozorovacej techniky v kupole do užívania. Pre verejnosť sa uskutočnila prehliadka hvezdárne s odborným výkladom. Počasie nám vyšlo v ústrety a bolo tak možné vyskúšať novú techniku pri pozorovaní oblohy.

Vzácnym hosťom podujatia bol predseda Košického samosprávneho kraja
Ing. Rastislav Trnka, ktorý nad podujatím prevzal záštitu.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

STRETNUTIE PRIATEĽOV FOLKLÓRU

Stretnutie priateľov folklóru, podujatie s názvom šicKE-košicKE sa teší na ďalší ročník....

SLOVOM A OBRAZOM

Poézia, fotografia a obraz, jedinečné spojenie ocenila krajská súťaž „Slovom a obrazom“ V tomto roku...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.