25 rokov Hvezdárne

25 rokov Hvezdárne

25 rokov Hvezdárne

25 rokov Hvezdárne

Hvezdáreň a planetárium Medzev
je jediné zariadenie svojho druhu v okrese Košice – okolie, ktoré plní úlohy podľa štandardov
pre astronomické zariadenia. Astronómiu a príbuzné prírodné vedy približuje a popularizuje verejnosti už 25 rokov.

Významné jubileum sme si priamo vo hvezdárni pripomenuli 13.3.2021 v rámci Medzinárodného dňa hvezdární a planetárií. Súčasťou podujatia bolo slávnostné odovzdanie zrekonštruovanej kupoly a novej pozorovacej techniky v kupole do užívania. Pre verejnosť sa uskutočnila prehliadka hvezdárne s odborným výkladom. Počasie nám vyšlo v ústrety a bolo tak možné vyskúšať novú techniku pri pozorovaní oblohy.

Vzácnym hosťom podujatia bol predseda Košického samosprávneho kraja
Ing. Rastislav Trnka, ktorý nad podujatím prevzal záštitu.

Galéria obrazov

Ďalšie články:

Varsói melódia / Varšavská melódia

2023. december 12-én, 18 órától a Szepsi Művelődési Központban kerül bemutatásra Leonid Zorin...

XXI. Medzinárodné stretnutie Betlehemských pastierov

XXI. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Mindenkit sok szeretettel várunk Restére és Jánokra a...
Výsledky vyhladávania sa Vám zobrazia stlačením tlačítka "Enter" na klávesnici.